Begreppen ledstråk och ledyta innebär att det finns något att följa. För den som är synsvag kan det handla om att följa en kontrastrik rand. En gravt synskadad eller blind person kan följa ett ledstråk med hjälp av den vita käppen eller något som känns under fötterna

Ett korrekt utformat ledstråk är till god hjälp när man inte ser. Vi skiljer på naturliga ledstråk och konstgjorda ledytor. Ett naturligt ledstråk består av sådant som redan finns naturligt i miljön eller som skapas på ett naturligt sätt. Det kan vara en trottoarkant att följa, ett räcke eller en vägg att gå efter. Konstgjorda ledytor kan utformas på olika sätt och bestå av olika material. Ledytan kan vara gjord av taktila plattor med sinusmönster eller av metallskenor. Gemensamt för både naturliga ledstråk och konstgjorda ledytor är att de ska vara logiskt utformade. Det innebär att de börjar där man kan förvänta sig och att man enkelt kan upptäcka ledstråket eller ledytan med den vita käppen.

Person med käpp står vid ledstråk
Exempel på ledstråk som går att följa med käpp.