Skyltens textstorlek bör vara anpassad efter läsavståndet och ytan ska inte vara speciellt reflekterande. Skylten bör vara kompletterad med bokstäver i upphöjd relief och punktskrift samt med talad information och tydliga, lättförståeliga, välkända och logiska symboler.

Det är viktigt att skyltar placeras så att man kan gå nära intill skylten, utan att stå i vägen. De ska också vara bra belysta, helst ska ljuset komma uppifrån. Lysande ramar eller ljuskällor som faller i ansiktet bländar.

Skyltar i relief är bra om de inte innehåller mer information än enstaka bokstäver eller siffror, till exempel vid markering av dörrar till toaletter eller rumsnummer. Allra bäst är dock att dörr- och informationsskyltar inomhus kompletteras med punktskrift.