En synskada innebär ofta att små kontrastskillnader är svåra att urskilja, till exempel blir en ljusgrå dörr mot en ljusgul vägg svår att upptäcka. Samma sak om golv och väggar är målade i färger som dåligt kontrasterar mot varandra. Rummets storlek och form blir då betydligt svårare att uppfatta för den som ser dåligt.

För att skapa goda kontraster gäller det att välja rätt material och att ta hänsyn till hur fakto­rer som dagsljus eller artificiellt ljus lyser upp lokalen, dess möblering och andra byggnads­detaljer. Dörrfoder, lister, ledstänger och handtag måste kontrastera mot bakgrunden.

Många synskadade har svårt att se skillnad på färger eller vissa färger. Därför rekommenderas inte några speciella färgkombinationer. Principen som ska gälla är kombinationen mörk/ljus. Om kontrastmarkering görs med en mörkare färg på ett ljust underlag bör man ta hänsyn till att mörka golvytor kan förväxlas med hål. Blanka golv kan också ge en bländningseffekt eller tolkas som att de är våta. För att ha god kontrastverkan ska kontrasten vara minst 0,40 enligt NCS (Natural Color system). Vi på SRF anser att man ska sträva efter så hög kontrastskillnad som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat.

Tangentbord med starka kontraster
Tangentbord med extra tydlig kontrast.