Historiska återblickar för SRF Lundabygden
Under 60-talet bildas de s.k. Kretsarna och SRF Lundabygden såg dagens ljus 1968 och blev på 1970-talet en egen fristående lokalförening.

Föreningsnamn genom åren
Lunds Blindförening Lundensia, föddes vid ett möte på Annetorps-hemmet i Lund 1968 och blev en s.k. krets. Redan från början kunde den kretsen räkna in 22 medlemmar och interimsstyrelsens ordförande var den färgstarke före detta läraren Eugen Olsson. Övriga ledamöter var Birgit Wetterstrand-Lugn, sekreterare, Maud Holm, kassör, Johnny Stolpe, vice ordförande samt Hans Hansson och Erik Nilsson.

Redan tidigare hade studiecirkeln "Skånes Kultur" drivits med Eugen Olsson som intresserad studieledare. Redan på den tiden hade vi ett gott samarbete med Torna Härads Kommitté för synskadade som fortsatte genom åren. Även utfärder och Mårtens fester tillkom redan då.

1970 kom en ny idé. Då började man spela schack inom föreningen. Hans Hansson var en god och aktiv ledare för denna nya aktivitet.

De Blindas Förening - riksorganisationen - bytte under år 1976 namn till Synskadades Riksförbund. Det var ett namnbyte, som föregåtts av 15 års diskussioner och utredande och motiverades med bl.a. handikapporganisationernas nya roll som opinionsbildande och påtryckande språkrör för sina grupper i samband med ändringar i socialtjänstlagen, tillkomsten av handikappråd m.m. Med anledning härav ersattes Lunds Blindförening Lundensia med nya namnet Synskadades Förening i Lund. Detta ägde rum den 1 januari 1978.

Men även det nya namnet på Lundaföreningen måste ändras inom några få år. Synskadades Förening i Lomma upplöstes i början av 1982. Dess medlemmar överfördes då till föreningen i Lund, varefter namnet ändrades till Synskadades Förening i Lund med Omnejd. I ordet omnejd kunde man sedan förutom Lomma också räkna in Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner.

Ordförandeförteckning;
1968, Eugen Olsson, ordförande i interimsstyrelsen

1978, Hans Hansson,

avled under hösten

1979, Göte Björner,

avled under hösten

1979, Claes Jönsson

1979, Johnny Persson, mandatperiod på 4 år

1983, Gunnar Widell, mandatperiod på 11 år

1994, Simon Tiensuu

1995, Karl-Erik Liljeroth

2002, Lars Eisner, mandatperiod på 3 år

2005, Alexander Masic, mandatperiod på 3 år

2008, Ann-Christin Fast, mandatperiod på 6 år

2014, Simon Tiensuu

2015, Cecilia Linderoth

2016, Rune Persson

Vid årsmötet den 24 mars 2018 firade vi de första 50 åren med Föreningen