Region Skånes funktionshinderråd

Ordinarie; Anna Balte och Henrik Eldh,

Ersättare; Hans Ohlin och Maria Thorstensson

Psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Ordinarie; Anna Balte och Henrik Eldh,

Ersättare; Hans Ohlin och Maria Thorstensson

Syn-, Hörsel- och dövverksamhetens inflytanderåd

Ordinarie; Anna Balte och Henrik Eldh,

Ersättare; Hans Ohlin och Maria Thorstensson