”Vi samlades en gång

då oktoberkvällen var lång.

De fyras gäng vi var

som planer på en lokalförening har.

Från caféet blickade vi ut

och ”Sundsglimten” föddes till slut.”

 

Helsingborgsavdelningen bildades 29 oktober 1962 med ett 20-tal medlemmar. Initiativet kom från fyra medlemmar ur De blindas förening, vilka tyckte att det behövdes en förening på lokal nivå. Föreningens första namn härrör från grundarnas blickar ut mot sundet: Sundsglimten.

1977 bildades Höganäs sin lokalförening som införlivades med Helsingborg under det gemensamma namnet SRF Helsingborg-Höganäs.

Först 2011 bytte föreningen namn till Synskadades Riksförbund Helsingborg-Höganäs på direktiv från Riksförbundet.

I år firar Helsingborg och Höganäs 55 år respektive 40 års jubileum, vilket kommer att uppmärksammas. Vi har totalt 195 medlemmar.

I början träffades medlemmarna en gång i månaden på olika platser. När vi så småningom blev fler uppstod behovet av en permanent lokal. Så 1985 lyckade Arnold Brännström, ordnad en tillgänglig och bra lokal till förmånlig hyra. Än i dag är vi kvar i dessa lokaler. Kvar från de tidigare åren är att vi fortfarande ha ett medlemsmöte varje månad, varav ett är förlagt till Höganäs.

Under åren har föreningen haft 7 ordföranden: Joel Modén, Emil Olofsson, Ann-Lis Lilja, Nils Carlsson, Arnold Brännström, Susanne Permevik och Per-Erik Müller.

Helsingborgs Arbetsnämnd för synskadade gjorde det möjligt för föreningen att bedriva sin verksamhet. Under flera år bjöds alla synskadade in till en fest. ”Vännerna” minns medlemmarna ännu! Även andra bidragsgivare har betytt mycket för föreningen.

I dag har vi aktiviteter nästa varje dag. Medlemmarna erbjuds i första hand social verksamhet med träffar, kurser, utflykter, fester, grillningar, vävning, vattengymnastik och syntolkad teater. På medlemsmötena förekommer trevlig underhållning.

Under ett par år genomfördes en Yngreverksamhet med matlagningskurs och ”Lär känna dig själv”-kurs.

Föreningen har haft utbyte med Dansk Blindesamfund och även genomfört ett samarbete med grannföreningarna för att göra utflykter och resor tillsammans.

Föreningen samarbetar med DHS Funktionshinder-rörelsen i Helsingborg med representant i deras styrelse. När KHR fanns förekom en representant hos dem. Genom samarbete med ABF Helsingborg får föreningen bidrag till föreläsare och underhållning. Dessutom kommer kursledaren från ABF. Kansliet sköts idag av två personer på 1,5 tjänst.

Inför framtiden hoppas föreningen att kunna fortsätta med verksamheten och få fler medlemmar