Från och med den 28 juni 2025 ska även bland annat bankers digitala tjänster och e-handeln omfattas av liknande lagstiftning. Då träder nämligen EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft. Vi tycker att det är viktigt att även andra aktörer följer standarderna. Det gäller inte minst interna system på arbetsplatser så att även den som är synskadad kan arbeta. Webbplatser och appar ska följa internationella standarder för tillgänglighet. Minimikravet är WCAG 2.1 nivå AA.

Bland annat ska webbplatser och appar fungera för personer som använder förstoringshjälpmedel eller tal och punktskrift (skärmläsare). Det ska alltid finnas en så kallad tillgänglighetsredogörelse. I den ska det bland annat framgå vilka kända tillgänglighetsproblem som finns. Det ska också finnas uppgifter om hur den som besöker en webbplats kontaktar den ansvariga om någonting verkar vara otillgängligt. Information som är otillgänglig ska kunna gå att få på annat sätt från företaget eller organisationen. Det går också att anmäla bristande tillgänglighet till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Grundläggande tips för webbplatser

  • Beskriv alltid bilder i form av alt-texter. Fokusera på sådant som är betydelsebärande.
  • Syntolka dina videoklipp eller gör videor där allt väsentligt framgår utan att behöva titta på skärmen.
  • Ha tydliga kontraster. Det går att mäta om kraven för kontrast uppfylls.
  • Undvik att placera text i bilder.
  • Märk alltid rubriker: <h1> för nivå 1, <h2> för nivå 2 och så vidare.
  • Alla objekt på webbplatsen måste gå att aktivera med hjälp av ett tangentbord – inte minst kryssrutor där man ska ge sitt samtycke eller godkänna villkor.
  • Undvik bild- och ljudcaptchar där man ska tala om att man är en människa och inte en robot.

Det är bra om du själv testar med skärmläsare och förstoringshjälpmedel och att du gör det vid minsta lilla förändring. När du tror att det fungerar någorlunda kan du bjuda in användare med olika typer av funktionsnedsättningar att testa.