Här kan du få råd och information om Synskadades Riksförbund (SRF), rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter med mera. 

Kontakta Synlinjen

Telefon: 08-39 93 00
Öppettider: mån - ons: 10:00-15:00 (lunchstängt 11:30-13:00)
E-post: synlinjen@srf.nu

Synlinjen är en informations- och rådgivningstjänst för synskadade, anhöriga, skolpersonal, arbetsgivare, myndigheter med flera. Här kan du ställa stora som små frågor som berör livet som synskadad. Det här kan exempelvis inkludera frågor om:

  • Hjälpmedel
  • Rehabilitering
  • Rättigheter
  • Tillgänglighet
  • Arbete
  • Utbildning

Synlinjens rådgivare har egen erfarenhet av att leva med en synskada och har därför god insyn i många av de utmaningar synskadade kan möta genom livet. Alla Synlinjens rådgivare har tystnadsplikt.