Svårigheten ligger i att hitta till platsen där vi kan få vår kölapp, hitta vilken knapp vi ska trycka på för att bli betjänade, veta vilket nummer vi får och vilket det aktuella numret som betjänas är. Sedan måste vi veta vart vi ska gå när det väl är vår tur.

Allt fler kösystem bygger dessutom på lösningar som för seende kan verka enkla, men som är otillgängliga för synskadade. Ett sådant exempel är pekskärmar. En synsvag person kan använda en pekskärm om den har god kontrast mellan bakgrund och text, stora tecken och tydlig layout. Men för en gravt synskadad eller blind blir detsystemet helt otillgängligt om det inte har en fullt fungerande talsyntes.

Kösystem med lappar vars nummer visas på skärmar går inte att använda för personer som inte kan läsa vanlig skrift. Könumret behöver läsas upp både när det dras och när det är personens tur. Det ska gå att få reda på vilket nummer som expedieras genom en enkel knapptryckning där nummerlappen tas. Det ska också gå att hitta till kassan där numret expedieras.

Det behövs också goda kontraster på såväl nummerlappen som skärmen där numret visas för att den som ser lite grann ska kunna läsa. Fysiska knappar för att få fram en nummerlapp är helt nödvändigt.

Så här fungerar ett bra kösystem 

• Det ska gå att hitta platsen där man tar en nummerlapp genom tydliga visuella och taktila ledstråk.
• Kösystemet ska ha fysiska knappar med goda kontraster.
• Kösystemet har talsyntes som läser upp det nummer vi fått, men även alla nummer som betjänas.
• Varje kassa har ett eget blinkande, ej bländande, ljus och en högtalare som ropar ut aktuellt nummer.