Ansökan om bidrag är öppen för de som har en skattepliktig årsinkomst på högst fyra prisbasbelopp, dvs 229.200 kr (2024).

Bilagor som måste bifogas är kopia på din senaste slutskattsedel, om du bor ihop med någon även dennes slutskattsedel samt läkarintyg där synskadans problematik och diagnos framgår.

Styrelsen tar löpande emot och bedömer ansökningar under hela året. Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 1-2 månader.

Ladda ner ansökningsblankett här