Synskadades Förening SRF Malmö-Svedala är representerade i Malmö stads funktionshinderråd, Studieförbundet ABF Malmö/Lomma/Burlöv, Malmö Ideella paraplyorganisation (MIP) och Brukarrådet för Öresunds Funkis.

Om ni har frågor eller vill påtala något som gäller Malmö, kan du kontakta vår ombudsman, Johanna Wirén.