tanför mitt fönster är det just nu ganska tyst. Det beror på att det är sportlov och ingen elev är på skolan. Jag tror att alla ungdomar får ett härligt sportlov i snön. Efter vecka 8 så hoppas jag att våren kommer tidigt i år. Är ganska trött på att skotta snö nu.

Månades nummer av SYNvinkeln innehåller:

Information från distrikt och lokalföreningar

Sjung för själen!

Nyhetsbrev nr 2 från Håkan Thomsson

Syntolkning på TV4 Tolken

Info från distriktet

Söndag 17 mars i Arboga kommer det att bli syntolkad

bio av filmen "Små citroner gula". Kontakta Ulf Nyström 0589 -130 64 för mer information om tider och för anmälan.

Här i Örebro kommer vi att syntolka Johan Falk – kodnamn Lisa tisdag 26 mars. Mer information kommer till alla som begärt att få det. Om du skulle vilja få information om bio och teater så hör av dej till mej via mail eller telefon så lägger jag till dej i min adressbok.

Brukarrådet har tillsammans med syncentralen bestämt sig för att försöka väcka liv i kamratstöd projektet igen.

Projektet går ut på att SRF utbildar en del så kallade kamratstödjare som ska verka som ett stöd för de som är nysynskadade. Som kamratstödjare finns du till hands för att kunna svara på frågor och berätta om din egen

situation som synskadad. Du måste ha ett intresse av att hjälpa andra som är i den situation som du en gång befann dig. Dessutom har du som kamrat tystnadsplikt i det som sägs mellan dig och din kamrat. Du kommer att få utbildning av distriktet måndag 25 mars innan du kommer in i projektet. För att vara med i projektet behöver du anmäla dej till kansliet senast 15 mars så vi kan planera utbildningen och fortsättningen efter hur många vi blir. Alla uppgifter för anmälan finns sist i tidningen.

Info från SRF Bergslagen

Nästa möte är flyttat till tisdag 19 mars klockan 14.00. Ulla Rudfjäll som gästar oss pratar om hur vi klarar halkan. Anmälan till Ingegerd 0581- 61 15 67 eller Irene 0587 - 254 56.

25 april blir det bingo på Tullbacken i Nora.

Mer information kommer i nästa nummer av tidningen.

Info från SRF Karlskoga Degerfors

Fredag 15 mars klockan 14.30 Medlemsmöte på Nickkällan. Fixarservice informerar. Kaffe 30 kr. Lotteri

Anmälan senast den 12 mars till Kent 0586- 592 07

Fredag 5 april klockan 14.30 Bingo på Nickkällan

Brickor 10 kr/st. Kaffe 30 kr.

Anmälan senast 2 april till Kent 0586- 592 07.

VÅRFEST

Fredag 26 april klockan 17.00 på Nickkällan

Mat, kaffe och underhållning. Pris 80 kr.

Ej medlem 100 kr.

Anmälan senast 22 april till Kent 0586- 592 07

Varmt Välkomna till våra träffar!

Det finns plats för flera medlemmar i SRF både synskadade och stödjande.

Vi tar tacksamt emot gåvor som lotterivinster m.m.

Väl mött

Styrelsen genom Kristina Johansson tel. 0586- 414 12, 070- 660 69 81

Info från SRF Sydnärke

Måndag 4 mars kommer Jan Alm till Kumlagruppen, finrummet på Kvarngården och spelar cd och berättar om folkparksartister. Vi dricker kaffe med tilltugg (kostnad 25 kronor). Slut ca 16 30. Ring Berit för att anmäla dig 019 - 57 81 36. Välkommen

Info från SRF Örebro kommun

NYA-gruppens aktiviteter:

Vecka 9. Utgång till krogen. OBS! Fredag.

Vecka 11. Filmkväll DVD. ABF:s lokaler.

Vecka 13. Studiebesök Hovsta kyrka. Alla träffar är klockan 18 00 ojämna veckor om inget annat anges. Din anmälan görs till kansliet på telefon 019 -673 21 06. Vid aktiviteterna är det oftast kaffe och någon kaka eller bulle för självkostnads pris. Är man allergisk mot något bör det informeras vid anmälan. Eller om man vill ha något annat tex saft eller te.

För mer info kontakta Dan 076- 76 76 171 angående aktiviteterna.

Sjung för själen!

Torsdag 7 mars klockan 10 00 är du välkommen att delta i en stund av sång och gemenskap. Det spelar ingen roll om du sjungit tidigare eller ej. Sjung för själen handlar om att använda din röst som verktyg för att lära känna nya sidor hos dig själv. Sång är ett naturligt sätt att utrycka sig, som tyvärr allt mer glömts bort i vårt samhälle.

Jag som bjuder in dig till den här upplevelsen heter Isabelle Ulfsdotter Hillberg. Sedan några månader tillbaka driver jag mitt eget företag Ulfsdotter – Musik och Kultur. Jag är utbildad musikhandledare och har studerat musikvetenskap vid Örebro universitet. Jag har själv en grav synnedsättning och jag tror på sång som en väg till rehabilitering. Genom att använda rösten och kroppen kan vi nå ett bättre självförtroende, stärkt rums- och kroppsuppfattning och uppleva ökat välbefinnande. Eftersom mitt företag är så nystartat är jag ännu inte etablerad, därför är det här tillfället helt gratis och en möjlighet att prova på att sjunga för själen.

Datum: 7 mars. Tid: 10 00 och ungefär två timmar framåt. Plats: Betelkyrkans musikskola, Köpmangatan 19 i Örebro.

Jag samarbetar med studieförbundet Bilda och syncentralen i Örebro. Vi bjuder på fika, så tveka inte att anmäla dig! Anmäl dig till mig på e-post isabelle@ulfsdottermusik.se eller mobil: 070- 256 78 88. Har du frågor är du också hjärtligt välkommen att höra av dig.

En reporter från SRF Perspektiv kommer att finnas med för att göra en intervju med mig om mitt arbete. Om du vill veta mer om mig och om företaget, gå gärna in på min hemsida: www.ulfsdottermusik.se.

Välkommen! Jag ser fram emot din anmälan och tror att vi kommer få en härlig förmiddag tillsammans.

THOMSSONS NYHETSBREV NR 2 2013

En glimt från organisationsrådet

Den 24 januari genomfördes SRF:s organisationsråd i Gotlandssalen i Stockholm. Mötet inleddes med en tyst minut till minne av Dagny Mörk, som avled den 4 januari efter en tids sjukdom. Dagny har varit aktiv mycket länge i SRF, både som förtroendevald och anställd. Fram till sin död var hon ledamot i granskningsutskottet. Vi minns Dagny med stor saknad.

Organisationsrådet fortsatte med ett pass kring det prioriterade målet "Utveckla SRF". Jeanette Kjöller och Gunilla Thomsson tog upp frågor kring ekonomi, funktionärsutbildning och nya organisationsformer. Många distrikt och lokalföreningar upplever sig ha svårigheter att finansiera verksamheten. Detta kan på sina håll förklaras med sänkta landstings- och kommunbidrag. Men styrelsernas kunskaper, eller brister och otydligheter i de ekonomiska redovisningarna, kan också skapa osäkerhet. Behovet av funktionärsutbildning är tydligt. Även alternativa organisationsformer kan prövas för att få igång mer verksamhet. Förbundsstyrelsen har exempelvis beviljat SRF Blekinge dispens från stadgarna, så att de i år prövar ett årsmöte öppet för alla medlemmar istället för det traditionella representantskapet. Den absolut största delen av årets projektstöd från riksförbundet går till området "Utveckla SRF".

Vid mötet gjordes fyllnadsval. Till nya ledamöter i granskningsutskottet utsågs, Aini Hjerpe, 56 år och numera hemmahörande i Solna, samt Tomas Gustavsson, 51 år, från Hökviksnäs i Bohuslän. Till ledamot i programgruppen valdes Kicki Lundmark, 59 år, från Umeå.

LSS-kampanjen, traineeprojektet, delaktigheten i SRF för synskadade med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt syntolkningsfrågor stod också på dagordningen. Avslutningsvis bjöd SRF Stockholms och Gotlands län på tårta med anledning av att distriktet och lokalföreningen (som båda räknar sitt ursprung från samma kamratklubb) i år firar sitt 100-årsjubileum. Bildandet skedde för övrigt den 1 februari, Grattis!

Många såg Ego

Filmen Ego, som handlar om en kille som mister synen, hade premiär den 25 januari. Redan första helgen sågs filmen av 26.000 personer.

Nya villkor för public service

Den 21 januari lämnade SRF sitt remissvar på betänkandet "Nya villkor för public service". Här poängterade vi vikten av att man som synskadad ska kunna få översättningstexter och namnskyltar upplästa samt att programmen ska syntolkas.

Tekniken för att få dessa tjänster måste vara enkel och lätt att använda. Vi kräver att Sveriges Television upprättar en tidplan för när deras program fullt ut kan bli tillgängliga för synskadade.

Öppet brev om högskoleprovet

I ett gemensamt brev till Universitets- och högskolerådet tar SRF och U S upp problem som finns i samband med att synskadade gör högskoleprovet. Vi betonar vikten av att man får använda relevanta anteckningshjälpmedel, och att synskadade ska kunna göra provet lika ofta som andra. Det är också viktigt att samma individ kan få provet på olika läsmedier. Exempelvis kanske man vill lyssna på en längre text inläst på daisy medan man vill ha matematikuppgifterna i punktskrift. Detta går inte idag. I brevet föreslås att en referensgrupp med synskadade deltagare inrättas. Denna ska kontinuerligt kunna lämna synpunkter på hur högskoleprovet kan göras så tillgängligt som möjligt.

Glädjande nog har vi redan fått ett mycket positivt svar från Universitets- och högskolerådet. Lite ironiskt är dock att svaret kom i en pdf-fil som inte var läsbar för synskadade talsyntes- eller punktskriftsanvändare.

Välbesökt brukarrådskonferens

Torsdagen den 31 januari samlades ett 40-tal SRFare i Stockholm för att utbyta erfarenheter och inhämta kunskaper kring arbetet i våra brukarråd med syncentralerna.

Individuella rehabiliteringsplaner är ett viktigt sätt att göra tydligt vilka mål som finns med rehab insatserna för varje individ. Planerna ska vara skriftliga och syncentralen och brukaren ska ha var sitt exemplar. Naturligtvis ska brukaren få sin rehab plan på ett läsmedium som hon eller han kan använda. Genom att följa upp rehab planen kan det säkerställas att var och en får de insatser man behöver. Så borde det vara, men vi vet att det är långtifrån alla syncentraler som gör individuella rehab planer på detta sätt. Frågan måste drivas i våra brukarråd med syncentralerna. Där brukarråd inte finns bör sådana inrättas.

Hjälpmedel var en annan fråga som diskuterades. Har landstingens upphandlingar lett till att sortimentet blivit så smalt att man får hjälpmedel som inte ger mesta möjliga resultat? Vilka konsekvenser har "fritt val av hjälpmedel" fått där detta införts? Även dessa frågor bör lyftas i våra brukarråd.

Karin Åslund från Handisam höll en livfull och pedagogisk föreläsning om hur man kan arbeta med jämställdhetsfrågor intressepolitiskt. Först måste man ha könsuppdelad statistik, sedan analyserar man den och ser om det finns anmärkningsvärda skillnader och vad dessa i så fall beror på. Därefter kan man gå till handling för att förändra.

Vi fick också en givande genomgång av arbetet i brukarråden runt om i landet, och hur samarbetet med syncentralerna fungerar. Tanken är att SRF ska ordna en brukarrådskonferens även nästa år.

Ny efterlängtad yrkesutbildning

SRF har länge arbetat för att få till stånd en utbildning av synpedagoger. Denna yrkeskategori riskerar att försvinna om inga nya utbildas. Syncentraler och Arbetsförmedlingen upplever redan idag att det är mycket svårt att rekrytera personal med denna kompetens.

I fjol tog SRF initiativ till att försöka få till stånd en utbildning med hjälp av yrkeshögskolan. Häromdagen fick vi besked att en ettårig distansutbildning kommer att starta till hösten. Det är riktigt bra!

Håkan Thomsson

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Syntolkning på TV4 Tolken

TV4 syntolkar tre serier på webbplatsen TV4 Tolken.

- Fler tillkommer senare, säger Malte Andreasson, planeringsdirektör på TV4.

Länk till TV4 Tolken

Syntolkningen delar hemsida med teckenspråkstolkningen på TV4 Play.

Aktuella serier med syntolkning

Måndagar klockan 20 går femte säsongen av dokumentärserien Familjen Annorlunda.

Komediserien Familjen Holstein - Gottorp på söndagar klockan 20.00 syntolkas.

Säsong 2 av komediserien Kontoret, med bland andra Henrik Dorsin i rollen som Ove, syntolkas söndagar 20 30.

Enligt TV4 har TV4 Tolken fullt stöd för skärmförstorare, skärmläsare och annan mjukvara som personer med synnedsättning använder.

- Dessutom har den en voddfunktion, så att man kan titta på syntolkningen när man vill utan att behöva anpassa sig till sändningstiden, säger Malte Andreasson.

Programmen går samtidigt som de sänds i TV4 och ligger sedan kvar på TV4 Tolken i 30 dagar.

Slutord

Det var allt för den här gången. Glöm inte att jag vill ha in era berättelser, funderingar och undringar. Det blir en bättre tidning om vi är många som gör den. Nu hoppas jag att jag äntligen har fått in pausar mellan de olika kapitlen så det blir lättare för er att läsa den. Hör gärna av er och berätta om jag har lyckats. Manusstopp till nästa nummer är 15 mars. I nästa nummer kan jag presentera nya styrelser för några av lokalföreningarna som har hunnit haft årsmöten. Då hoppas vi väl också att våren har kommit på riktigt. God läsning till nästa gång.

Redaktör Charlotte Åkerlind

Telnr: 019 673 21 05

Kansliet 019/673 21 06

Mail: charlotte.akerlind@telia.com

srf.orebro.lan@telia.com