Skrivelserna tas fram genom samråd mellan Synskadades Riksförbund Örebro läns ombudsman Roger Alexanderson och styrelserna i distrikt och lokalföreningarna inom Örebro län. Vi är även behjälpliga om någon medlem önskar få stöd i framtagande av en skrivelse.

En skrivelse kan vara ett Pressmeddelande, en Insändare eller ett Uttalande.

För frågor runt en skrivelse kontaktar man ombudsman Roger Alexanderson på telefon 0760 – 05 74 49 eller via mejl roger.alexanderson@srf.nu 

Önskar man få skrivelsen på ett annat media kontaktar man SRF Örebro läns kansli på telefon 0760 - 05 39 96 måndag - torsdag 9.00 - 12.00, fredag stängt, eller på  e-post orebro.lan@srf.nu