I förra numret skrev jag om att jag önskade att det skulle komma vår snart. Idag när jag åkte till jobbet såg jag äntligen tussilago vid dikeskanten. Tänk att man kan bli så glad över så lite. April och maj tycker jag är bästa tiden för det börjar bli varmt, (jag har svårt när det blir för varmt), man vet att man har en lång tid framför sej innan det blir kallt och mörkt igen. Här kommer aprilnumret av SYNvinkeln som innehåller.

Info från distriktet med

Inbjudan till temadag om orientering och förflyttning.

Besök av kulturcirkeln

Presentation av nya ombudsmannen, Lena Höjdevall

Thomssons nyhetsbrev nummer 4 och 5.

Info från lokalföreningarna

Ur bondepraktikan

Inbjudan till temadag om orientering och förflyttning

Distriktet inbjuder alla intresserade till en temadag om orientering och förflyttning på syncentralen tisdag 14 maj. Vi startar med kaffe/te och smörgås klockan 9.30. Därefter har vi 3 pass under dagen med olika hjälpmedel som man får information om samt prova på. Du kan välja att vara med hela dagen eller välja 1 eller 2 pass som du vill prova. Första passet handlar om GPS. Det blir först information om hur man använder GPS därefter finns möjligheten att gå en sträcka med GPS som hjälpmedel. Cirka 11.00 har vi sedan information om vita käppen. Efter lunch kommer det att finnas möjlighet att provgå en sträcka med käppen. Sista passet startar cirka 14.30 (definitiva tider kommer efter anmälan). Då får du information om ledarhund och vad det vill säga att ha hund i det stora hela. Du får sedan prova på gå sträckan med hunden. Vill du anmäla dej till hela dagen eller delar av den så ring kansliet 019/673 21 06 eller 05 senast 8 maj. Kostnaden för dagen är 100 kronor för lunch som betalas vid ankomst. Det här är ett samarbete mellan SRF, syncentralen och ögonkliniken på USÖ. Vill du veta mer så ring mej. Mina uppgifter finns sist i tidningen. OBS! begränsat antal platser finns så först till kvarn gäller…..

Besök av kulturcirkeln

Fredag 12 april fick jag besök av distriktets kulturcirkel på kansliet. De ville gärna se och höra om hur SYNvinkeln kommer till. Jag hade också bjudit in Leif Eriksson för att få berättat om Brukarhuset för oss.

Kulturcirkeln träffas 1 gång i månaden under hela året. Cirkeln startades för många år sedan av Maj- Britt Ryman som då arbetade som ombudsman i Örebro. Hon inbjöd alla kvinnliga medlemmar ur lokalföreningarna till cirkeln för att de skulle ha en plats att träffas och lyssna på intressanta gäster eller besöka intressanta platser. På den tiden var inte jämställdheten lika självklar som den är idag. En som var med då och som fortfarande är "still going strong" är Maj-Britt Kjellberg från Karlskoga. Hon berättade att de var mellan 10 12 stycken deltagare från början. Under året har deltagarantalet legat mellan 10 15 stycken.

Man hör på deltagarna att det har väldigt roligt när de träffas och det är lätt att smälta in i deras gemenskap. För många av dem är träffen med cirkeln månadens höjdpunkt.

Ur besöken under året berättar deltagarna med glädje om gången de var på besök vid skogskyrkogården i Karlskoga och deras fina kapell. När man besökte Nostalgibyn i Hosta, bilmuséet i Motala, pappersbruket i Frövi. För att inte glömma besöket på Bredsjö gård där man fick smaka deras härliga ost och ta med en del ost hem om man var villig att betala.

Jag kan hålla på väldigt länge att berätta om deras olika besök, men då tror jag det får bli en bilaga till den vanliga tidningen. En sak är säker, jag är lite avundsjuk att jag inte kan vara med varje gång, för härligare gäng att vara tillsammans med får man leta efter. Det bästa med cirkeln är också att den är öppen för den som så vill av er SRFare. Så har ni nu fått bloda tanden och blev avundsjuka ni med så hör av er till Ingegerd Helander 0581/ 611567 eller Margareta Rydemalm 019/ 6111573 med er anmälan.

Presentation av nya ombudsmannen, Lena Höjdevall

DEST-regionen har fått en ny ombudsman efter Eva Nilsson. Så här presenterar hon sej:

Jag heter Lena Höjdevall och är 52 år. Är förlovad med Peter och har 3 vuxna barn.

Är synskadad pga en bilolycka som drabbade mig när jag bara var 5 år. Fick också ett komplicerat benbrott som medför en nedsatt böjlighet i vänster knä, men det begränsar mig inte särskilt. Min synstatus är fingerräkning på max en meter och har endast syn på höger öga med reducerat synfält. Datorn är försedd med punktdisplay och tal och jag är en flitig användare av Clear reader + och naturligtvis även förstoringsglas och kikare. Markeringskäppen är en trygghet att ha till hands när jag är ute bland folk, det syns inte alltid på mig att jag ser så dåligt.

Sedan 1 Mars i år arbetar jag som regional ombudsman i SRF på halvtid. Jag finns på kansliet hos Ann och Charlotte minst en gång i veckan. Ni är alltid välkommen att ringa eller mejla till mej: Tel 08-39 91 70. E-post lena.hojdevall@srf.nu

Mina arbetsuppgifter är att hjälpa till i föreningen med det intressepolitiska arbetet. Det betyder helt enkelt att jag tillsammans med styrelsen och medlemmarna ska arbeta för att vi synskadade ska få det bättre i samhället. Just nu pågår en LSS-kampanj där vi framhåller hur oerhört viktigt det är för oss att ha en fungerande ledsagning.

I mina uppgifter ingår det också att planera funktionärsutbildningar.

Nyhetsbrev från Håkan Thomson nr 4.

SRF driver rätten till musiknoter

SRF har skrivit till kulturministern angående avsaknad av ansvarig myndighet för framställning av punktskriftsnoter av enskilda verk för synskadade elever inom musik/kulturskolan.

Kulturdepartementet uppvaktades för drygt ett år sedan i denna fråga, men ingen lösning har presenterats, trots att MTM sagt sig villiga att åta sig detta ansvar. Detta är mycket anmärkningsvärt, och SRF driver nu synskadade elevers rätt att utöva musik på likvärdiga villkor med andra barn.

Ljudbokspris till Stefan Sauk

Lördagen den 16 mars delades ljudbokens speciella deckarpris ut i Eskilstuna. Vinnare blev boken Flaskpost från P av den danske författaren Jussi Adler-Olsen. Boken är inläst av Stefan Sauk. Det var första gången som ljudbokens deckarpris delades ut.

Jag hade själv nöjet att sitta i juryn, och kan verkligen rekommendera denna kusligt spännande och inlevelsefullt tolkade ljudboksdeckare. Evenemanget blev lite extra spektakulärt eftersom Stefan Sauk tog sig till och från prisutdelningsceremonien i helikopter, detta för att kunna spela teater i Skara samma kväll.

LSS-kampanjen rullar på

Den specialframtagna kampanjfoldern är nu utsänd i organisationen. Flera distrikt har genomfört eller planerat in träffar med sina riksdagsledamöter. Även kommunpolitiker och tjänstemän har informerats om kampanjen och inbjudits till träffar.

Ett par distrikt har sänt ut enkäter om synen på LSS-ledsagning till kommunerna. Några individärenden har uppmärksammats i media. Ett förslag finns om att starta en facebook-grupp riktad till politiker och opinionsbildare. Kör hårt!

Nordiska möten på Almåsa

Den 18 till 19 mars träffades den nordiska kvinnokommittén (NKK) på Almåsa. Från Sverige deltog Karen Fridriksdottir och Elvira Kivi. Elvira arbetar som internationell handläggare på SRF.

NKK efterlyste reaktioner från de nordiska synskadeorganisationerna på den resolution som antogs vid den nordiska kvinnokonferensen för synskadade i Norge i november 2012. Konferensen tog upp frågor kring våld mot kvinnor.

I resolutionen krävde konferensdeltagarna att de nordiska ländernas synskadeorganisationer startar projekt som stärker kvinnors självkänsla genom att exempelvis anordna kurser, att de utarbetar beredskapsplaner för förfrågningar från kvinnor med synnedsättning som drabbats av våld samt att de tar ansvar för att informera alla berörda instanser om problemet. SRF:s förbundsstyrelse har diskuterat resolutionen och uppdragit åt jämställdhetskommittén att arbeta vidare med frågan. Tyvärr verkar de övriga nordiska synskadeorganisationerna inte hanterat resolutionen.

Den 19 till 20 mars höll den nordiska samarbetskommittén (NSK) möte på Almåsa, och här deltog Håkan Thomsson, Ann Jönsson, Elvira Kivi och Elaine Kennedy från Sverige. Mötet inleddes med en tyst minut till minne av Erik Staaf som avled den 3 mars till följd av en elakartad cancer. Erik har arbetat som internationell handläggare på SRF sedan 1997. Han blev 54 år.

Förutom landrapporter från respektive organisation och informationsutbyte kring det internationella arbetet så diskuterades medlemskriterier och medlemsvärvning samt barnfrågor.

Maria Gardsäter från Nordiskt välfärdscenter (NVC) berättade om NVC:s arbete och prioriteringar. Man arbetar under nordiska ministerrådet. Hon ser positivt på dialog kring viktiga frågor för funktionshindrade i Norden.

Under passet om barn så medverkade SRF:s ombudsman Cecilia Ekstrand. Nu finns en DVD-film, framtagen i Danmark, som tar upp synskadade barns situation ur olika aspekter. Den har syntolkats på svenska.

Under middagen på tisdagskvällen så avtackades Åse Robertsen, som länge arbetat på SRF som sekreterare med inriktning mot internationella frågor. Åse går i pension till påsk.

Handikapprörelsen inrättar Borg-jour

Torsdagsaktionen är ett brett handikappsamarbete som initierades av DHR. Varje torsdag delas flygblad ut med krav om en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering.

De förbund som står bakom torsdagsaktionen önskar träffa finansminister Anders Borg eftersom Moderaterna antytt att det är ekonomiska skäl som gör att de inte lägger fram ett förslag till förstärkt diskrimineringslag.

Anders Borg har svarat att han inte har tid att träffa representanter för Torsdagsaktionen. Därför har de förbund som står bakom torsdagsaktionen inrättat Borg-jouren vilket innebär att vi, så snart Anders Borg får en lucka i almanackan, är redo att träffa honom.

På våra respektive hemsidor finns följande uppmaning till finansministern: "Anders, Torsdagsaktionen vill nu göra det ännu enklare för dig att få till ett möte. När lucka uppstår, ring Borg-jouren

076 294 97 97 så är vi beredda.

Dags för DOFS

DOFS? Jo, det är vår interna förkortning för fortbildningen för distrikts- och branschföreningsordförandena plus förbundsstyrelsen som äger rum varje år.

Denna gång hålls DOFS:en på Almåsa när anläggningen kommer som allra bäst till sin rätt, nämligen den 14 till 16 juni. Då är det förhoppningsvis sommar! Vi kan, förutom att få nya viktiga kunskaper, också ströva ner till havet eller vandra på Almåsas promenadvägar, njutande av sol och fågelsång. Almåsas underbara mat gör fortbildnigen till ett rent nöje.

Metoder för att utveckla vårt arbete med jämställdhetsfrågor samt aktuell information står bland annat på programmet. Såväl under fortbildningspassen som på fritiden kan vi utbyta erfarenheter, diskutera angelägna frågor och ha en fin social gemenskap. Ansvarig för fortbildningen är Karin Hjalmarson.

Internationella syndagen

Synfrämjandets Forsknings¬fond, Ögonfonden, har tagit initiativ till ett samarbete kring aktiviteter på "internationella syndagen", world sight day, som är den 10 oktober. Tanken är att olika intressenter ska uppmärksamma ögonforskning, ögonvård och annat som har med ögat och synskador att göra denna dag.

Representanter från ögonforskningen, ögonsjuk¬vården, läkemedelsbranschen, Ögonfonden, K M A och SRF deltog i ett första möte i februari. Från SRF deltog Eva Björk. Alla var positiva och en liten planeringsgrupp tillsattes. Tanken är att arrangera aktiviteter denna dag varje år, gärna även runt om i landet. Även optiker och apotek ska bjudas med i samarbetet.

Det finns ingen motsättning mellan att uppmärksamma internationella syndagen och den vita käppens dag, men det är lite olyckligt att de ligger så nära varandra. Det man kan göra för att särskilja dem åt är att fokusera på syn och synforskning den 10 oktober, och att fokusera konkret på den vita käppen och våra möjligheter som synskadade att orientera oss på den vita käppens dag som ju är den 15 oktober.

Vår webbradio tillgänglig dygnet runt

Nu går det att lyssna på SRF:s webbradio när du själv har tid. Vi sänder onsdagar klockan 19 00, men nu kan man även lyssna på programmen i efterhand. Gå in på www.srf.nu/radio

Thomssons nyhetsbrev nummer 5.

Delta i utvidgad torsdagsaktion!

Torsdagen den 30 maj blir det en rejäl kraftsamling när det gäller torsdagsaktionen utanför Rosenbad i Stockholm.

Här ska deltagande funktionshinderförbund, inklusive SRF, samla så många deltagare som möjligt. Det är mellan klockan 08.00 och 09.00 som vi står utanför regeringskansliet och delar ut flygblad till passerande ministrar. Tanken är att de ska bli väldigt förvånade den 30 maj. Plötsligt ska det krylla av människor med olika funktionsnedsättningar som kräver att otillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Min förhoppning är att så många distrikt som möjligt försöker att delta. På förbundsstyrelsen den 22 till 23 april ska vi diskutera om vi på olika sätt kan uppmuntra och stödja deltagande från distrikten denna dag. Så sätt igång och planera ert deltagande! Varje extra deltagare är viktig.

Traineearna har gått i mål

Den 11 april hölls traineeutbildningens avslutningsmiddag på Wiks slott utanför Uppsala. Åtta personer har nu genomgått SRF:s traineeprogram under sakkunnig ledning av Jeanet Kjöller.

Flera av traineearna har redan anställning inom SRF och US. Ytterligare några finns alltså att tillgå om lediga tjänster uppstår.

Traineeprojektet har finansierats av Stiftelsen Fokus. Det är ett viktigt led i att föryngra personalen inom SRF, och få in nya krafter och ny erfarenhet i organisationen.

Telefonväkteri med förbundsstyrelsen

Tisdagen den 23 april kl 16.00 blir det direktsänt telefonväkteri i SRF:s webbradio: www.radio.srf.nu

Här kan ni ställa era frågor till mig (Håkan Thomsson) samt förbundsstyrelseledamöterna Victoria Öjefors och Annika Östling. Gör det!

Ring 08 648 53 55. Man kan också skicka frågor på e-post: radio@srf.nu

Fortsätt elda på i LSS-kampanjen

Nu i årsmötestider tas många uttalanden om ledsagning och LSS, och det ser vi också i massmedia. Använd denna uppmärksamhet till att boka in ytterligare möten med socialchefer och ansvariga politiker för att förklara synskadades behov av, och rätt till, ledsagning.

Flera artiklar, bland annat i Dagens Nyheter, har också uppmärksammat hur synskadades behov av ledsagning åsidosätts. Ansvarig minister för LSS-frågan är Maria Larsson. Pressen på henne att agera ökar när frågan lyfts i massmedia.

SRF:s valarbete redan igång

För att få in våra frågor i valrörelsen 2014 så måste vi agera redan nu. Vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg i början av april fanns vår andre vice ordförande, Victoria Öjefors, på plats. Direkt från kongressen kunde hon lämna rapporter på facebook och twitter:

www.facebook.se/synskadadesriksforbund

www.twitter.com/srfriks

Nästa steg är att en grupp från SRF ska delta vid Almedalsveckan i Visby i sommar. Här finns ju massor av aktiva politiker på plats.

Vår strategi är att få till stånd personliga möten och delta i diskussioner. Vi kommer alltså inte att ordna några egna SRF-arrrangemang, utan istället delta i andras.

Förändringar i sikte för stiftelser

Regeringen har nu lagt ett förslag till uppmjukade skatteregler för stiftelser med allmännyttiga ändamål. Tanken är att likställa dessa stiftelser mera med ideella föreningar. Förslaget är nu en så kallad lagrådsremiss, och ett slutligt förslag kan komma att presenteras för riksdagen i höst.

För våra närstående stiftelser borde förändringarna innebära att dessa stiftelser slipper skatt. Förändringen kan träda i kraft redan vid årsskiftet, men klarhet om detta får vi alltså först till hösten.

SRF-profil ur tiden

Ingemar Ebers är död. Han avled den 27 mars i en ålder av 90 år.

Ingemar Ebers anställdes inom DBF (nuvarande SRF) på 1950-talet, och arbetade inom organisationen fram till sin pensionering i mitten av 1980-talet. Han byggde upp konsulentverksamheten som betydde oerhört mycket för synskadades rehabilitering och också för organisationens medlemsutveckling. Han spelade en viktig roll vid tillkomsten av landstingens syncentraler som fick ta över konsulentverksamheten från föreningen. På så sätt blev verksamheten ett tydligt samhällsansvar.

Ingemar Ebers var också med och tog fram det projekt som ledde till utvecklingen av "heminstruktörer" (kommunernas syninstruktörer). Han deltog också aktivt i att omforma föreningen till en treplansorganisation. Han har också varit förtroendevald i SRF Huddinge och ordförande i SRF:s seniorförening.

Ingemar Ebers är död, men hans minne och verk lever vidare.

Ledarhundens dag närmar sig

Till sist vill jag bara påminna om att ledarhundens dag varje år äger rum sista onsdagen i april. I år blir det alltså den 24 april. Hoppas vi får se många ledarhundsaktiviteter runt om i landet denna dag!

Håkan Thomsson

Telefon 08 39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Info från SRF Bergslagen

SRF Bergslagen vill inbjuda alla sina medlemmar till en sommarresa till Skultuna fredag 14 juni. Där finns mässingsmuséet att titta i. Det finns affärer för de som är shoppingsugna. Vi kommer att äta i herrgården där vi blir serverade lunch. Naturligtvis blir det även kaffe på förmiddagen och eftermiddagen. Under färden hem kanske vi stannar till eller åker en bit extra om vi hittar något annat trevligt att se. Vi åker med Pålssons buss som börjar plocka upp oss i Nora klockan 9.00 för att därefter fortsätta till Lindesberg och vidare mot Frövi för att sedan ta vägen till Skultuna. När vi ser vilka som anmäler sej så kommer det information var han stannar med bussen och plockar upp oss. Allt för det ska gå så lätt som möjligt för alla att komma med bussen. I arvet vi fick så stod det att pengarna skulle gå till bland annat resor för medlemmarna så därför kostar det inget att följa med. Ta chansen och ha en trevlig dag tillsammans. Vill du följa med så måste du anmäla dej till Caren Christiansen telefon: 0 5 8 1 311 42 eller Ture Larsson telefon 0 5 8 1 312 23 senast 8 juni.

Info från SRF Karlskoga – Degerfors

Ni har väl inte glömt att anmäla er till vårfesten fredag 26 april klockan 17.00 på Nickkällan? Har ni gjort det så ring Kent 0 5 8 6 592 07 för frågor och anmälan.

Info från SRF Sydnärke

I Sydnärke har man nu haft sitt årsmöte. Kvar som ordförande finns Michael Sandqvist. Jag hoppas att kunna rapportera mer om deras verksamhet i nästa nummer.

Info från SRF Örebro kommun

I Örebro har nya styrelsen nu träffats och tagit fram ett förslag på en lokal att ha medlemsmöte i. Vi hoppas att kunna bjuda in till ett möte innan sommaren för att där kunna diskutera lite programförslag inför framtiden. Vi behöver också fler som fortfarande ställer upp och hjälper till med kaffet på träffarna. När allting är klart kommer det att bli ett särskilt utskick till alla medlemmar i Örebro.

Ur bondepraktikan.

14 april, Tiberius dagen är enligt gammal sed första sommardagen.

16 april på Patrik dagen var i Skåne sista dagen för ärtsådden.

Allt vår arbete måste börja senast den dagen.

Slutord

Det var allt för den här gången precis innan tidningen skulle gå i tryck fick jag Thomssons nyhetsbrev nummer 5 i min mailkorg. Så nu har ni rykande färsk information från förbundsordföranden. Nu hoppas jag att ni alla får en vacker, skön och varm vår så ni hinner njuta lite innan sommaren slår ut i all sin grönska och blom. Som vanligt vill jag uppmuntra er att skicka in bidrag till tidningen så att vi blir fler som skriver i den. Jag har förstått på många att ni gillar att läsa artiklarna som har funnits i tidningen hittills så därför får ni inte vara blyga. Har ni varit ute och rest. Har ni besök någon eller något evenemang så berätta om det. Jag har också fått tipset att vi skulle kunna ha en köp och säljannons i tidningen eller varför inte månadens boktips eller musiktips, men de ska komma ifrån er och inte ifrån mej så för att det ska bli måste ni bli engagerade. Kan ni inte skriva så ring mej så skriver vi ihop något tillsammans.

Redaktör Charlotte Åkerlind

Telefonnummer: 019 673 21 05