Lyssna

Debattartiklar

Här kan du ta del av våra debattartiklar i flera aktuella frågor. Genom våra förslag på åtgärder vill vi påverka politiker att fatta beslut som bidrar till att synskadade kan leva ett rikt och självständigt liv.

Kvinna lyssnar

Synskadade måste få tillgång till digitala tjänster

Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att öka förutsättningarna för digital inkludering. Bland synskadade finns ett stort digitalt utanförskap, vilket bland annat beror på brister i resurser och utbildningsinsatser hos landets syncentraler.

Glöm inte kvinnor med funktionsnedsättningar på internationella kvinnodagen

Alla kvinnor har inte samma förutsättningar till ekonomisk och social frihet. De som lever med funktionsnedsättningar glöms ofta bort, och samhällets stöd sviktar, skriver Niklas Mattsson och Tiina Nummi Södergren i SRF:s förbundsstyrelse.

Ledsagning måste regleras i ny lag

Allt fler blinda och gravt synskadade sitter idag isolerade i sina hem sedan de nekats rätt till ledsagning av sin kommun. Nu måste socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) agera.

Snöröj så att vi som inte ser kommer fram

Snöröjningen måste fungera, så att vi som är synskadade och blinda kan orientera oss. Annars riskerar vi att bli isolerade i våra hem.

Ledarhunden var med - då blev Sofia portad

O’Learys och Synskadades Riksförbund: Nu måste reglerna bli tydligare

Synskadade måste få rätt till ledsagning

Allt färre synskadade får rätt till ledsagning. De senaste tio åren har antalet personer som beviljats detta viktiga stöd minskat kraftigt. Sämst är utvecklingen för unga. I praktiken innebär det att synskadade blir ofrivilligt inlåsta i sina hem.

Synskadade tvingas ut från välfärden

När välfärdens hål växer sig så stora att vi synskadade inte får existera som vanliga medborgare har det gått för långt. Vi synskadade märker hur våra möjligheter att leva som andra krymper bit för bit.

Regeringen borde fatta att vissa inte kan jobba

Med hänvisning till att arbetslinjen ska återupprättas, lägger regeringen ner den utredning som ska stärka ekonomin för en av de grupper i samhället som i dag tvingas leva i fattigdom.

Friheten för synskadade är hotad – återupprätta en värdig färdtjänst

Personer med synnedsättning nekas färdtjänst med absurda motiveringar. När personer som är blinda, lever med dövblindhet eller har en svår synnedsättning nekas färdtjänst, då har något viktigt gått förlorat i Sverige. Det handlar om den grundläggande rättigheten för oss alla att röra oss i samhället. Om den rätten inte värnas borde varningsklockorna ringa både i riksdagshuset och Rosenbad.

Fortsätt tjata på era barn om skärmtid

Svenska barn tillbringar många timmar dagligen stillasittande framför skärmar, på bekostnad av utomhusvistelse. Föräldrar tycker ofta att tjat om skärmtid leder till konflikt. Men att sluta prata med barnen om detta är att göra dem en otjänst – och det kan påverka barnens ögonhälsa negativt.

Barn kan fortfarande väljas bort – skollagen måste ändras

Regeringen har sagt sig prioritera barnrättsfrågor. Då krävs det att arbetet för att stärka alla barns rättigheter och möjligheter intensifieras. De rekommendationer som FN:s barnrättskommittén lämnat till regeringen utgör en bra start.

Regeringens biståndspolitik försämrar för världens synskadade

Vi i Synskadades Riksförbund ser med oro på regeringens biståndspolitik och kräver att man tänker om. I ett läge där världsfattigdomen ökar är det inte läge att dra ned på bistånd till en grupp som redan tillhör världens fattigaste och mest marginaliserade.

Synskadade kan inte rösta med valhemlighet

Synskadade kan fortfarande inte personkryssa i svenska val och behålla sin valhemlighet. En utredning för att utveckla hjälpmedel har nu pausats. Denna viktiga fråga kan inte förhalas mer.

Skriv in rätten till punktskrift i skollagen

Vi ska inte behöva inte fråga vår partner om konservburken i skafferiet innehåller krossade tomater eller hundmat. Att kunna läsa handlar om självständighet, skriver förbundsordförande Niklas Mattsson i Göteborgs-Posten.

Vad skulle Lucia säga?

Lucia miste synen för sin övertygelses skull. Men vad ska de som är blinda idag göra med sin övertygelse om att samhället inte längre är anständigt ordnat för dem?

Rädda rätten till ledsagning för blinda och dövblinda

Allt fler kommuner nekar blinda och dövblinda ledsagarservice. Många med synnedsättning får därmed inte längre möjligheten till ett jämlikt och värdigt liv. Återigen får vi stå med mössan i handen och be om hjälp.

Digitaliseringen leder till ett utanförskap för synskadade

Magdalena Andersson, när får vi höra dig tala om att inga stenar ska lämnas orörda i kampen mot den digitala segregationen? Och Ulf Kristersson, när får vi se dig kräva språktest för de politiker som inte har förstått innebörden i riksdagens beslut om funktionshinderpolitiken?