Det skriver förbundsordförande Niklas Mattsson tillsammans med Johan Klinthammar, ordförande för RBU, Christina Heilborn, förbundssekreterare på FUB och Maja Frankel, generalsekreterare på Stiftelsen Friends i en debattartikel i HejaOlika.

Läs debattartikeln här.