Det skriver förbundsordförande Niklas Mattsson i en debattartikel som publicerades i Omvärlden den 21 februari. 

Läs debattartikeln här.