Klicka på namnet för att ladda komma till pressbilderna på respektive person. Har du frågor? Kontakta Amanda Schulin på amanda.schulin@srf.nu eller 08-39 91 75.

Pressbilder

Sakkunniga

Bilder kommer inom kort.

  • Cecilia Ekstrand – habilitering, punktskrift för barn, barnrättigheter, grund- och gymnasieskola, SKRS, nordiskt samarbete/EBU/WBU.
  • Henrik Götesson – digitalisering, IT-hjälpmedel, punktskrift för vuxna, syntolkning, äldrefrågor, vård, rehabilitering.
  • Jimmy Pettersson – fysisk tillgänglighet, resande, ledarhundar, arbetsmarknad, rehabilitering.
  • Lennart Karlsson – högskole- och universitetsfrågor, nyanlända, LSS, ledsagning, syn- och hörselinstruktörer, arbetsmarknad, generell funktionshinderpolitik och allmänna remisser.

Genrebilder