Alla barn har rätt att lära sig att läsa och skriva. Gör som i Norge och skriv in punktskriften i skollagen. Vi måste garantera att även barn med synnedsättning får möjlighet att leva ett aktivt liv med utbildning, arbete och fritid. Först då kan vi prata om en skola som värnar alla barns lika villkor.

Det skriver förbundsordförande Niklas Mattsson i Göteborgs-Posten. 

Läs debattartikeln här.