Oavsett om du är född med en synskada eller förvärvar den i vuxen ålder, måste habiliteringen och rehabiliteringen se till att du kan vara del i samhället på samma villkor som andra. Så ser det inte ut idag, vilket det digitala utanförskapet är ett tydligt exempel på. Utan färdigheter i att använda digital teknik minskar chanserna att få och behålla ett arbete och att kunna delta i utbildningar, skriver Niklas Mattsson och Henrik Götesson i Norra Skåne. 

Läs debattartikeln här.