Under det senaste decenniet har kommunerna börjat göra helt nya och snävare bedömningar gällande den för många livsviktiga insatsen ledsagning, skriver Niklas Mattsson i Dagens ETC.

Läs debattartikeln här.