Tänk dig att du blir kär, och ni flyttar ihop. I början känns allt fantastiskt, men efterhand börjar något att skava. Han blir alltmer svartsjuk, kontrollerande och våldsam. Ditt livsutrymme krymper, och du börjar förstå att ni har slagit in på en farlig, destruktiv väg. Du börjar fundera på att lämna. Tänk dig nu också att du är kvinna, och blind. Tänk dig att mannen du lever med inte är synskadad. Du börjar fundera på vad det skulle innebära att gå ur relationen. Hur skulle ditt liv bli? Din ekonomi? Dina möjligheter att delta i samhället och ditt eget liv?

Läs debattartikeln i Altinget.