Blå logotyp Synskadades Riksförbund Blå logotyp Synskadades Riksförbund

 

Logtyp för tryck (EPS)

 

Logotyp för digital användning (PNG)