Vi på SRF anser att barn och deras närstående ska ha tillgång till heltäckande insatser. Det handlar om motoriska, pedagogiska, tekniska, medicinska, psykologiska och sociala insatser. Vi anser att det är viktigt att syncentralerna anordnar grupptillfällen för barn och för närstående. Det är stor brist på psykologer och på fysioterapeuter vid syncentralerna, något som vi på SRF särskilt uppmärksammar.

Syncentralens roll

Syncentralerna i landet arbetar olika. Få av dem har renodlade barnteam, utan personalen arbetar med alla åldrar. Även om underlaget är för litet för att syncentralerna ska kunna ha särskilda barnteam kan de ge ett heltäckande stöd för barnen och för deras närstående.

Syncentralerna upprättar habiliteringsplaner, och det är viktigt att barnen är delaktiga när deras insatser planeras. Familjen ska efter mötet kunna få med sig en utskrift av planen. Vi ser gärna att barnens habiliteringsplaner, planer i förskolan och åtgärdsplanering i skolan samordnas för att minimera antalet planer. Genom samordning blir också varje ansvarsområde tydligt.

Ytterligare funktionsnedsättningar

Om barnen har flera funktionsnedsättningar sker habiliteringen vid ett habiliteringscenter. Det är en fördel om syncentraler och habiliteringscenter samarbetar.

Vidare läsning