En allt större utmaning i samhället är pekskärmar på självbetjäningsautomater. Det kan till exempel röra sig om incheckningsautomater på sjukhus, automater på restauranger och paketboxar.

Sådana automater bör ha någon sorts hjälpmedel i form av tal. Det ska helst finnas ett fysiskt tangentbord som komplement. Det är också bra om automaten går att styra med hjälp av en app från den egna mobiltelefonen.

Eftersom inte alla kan använda pekskärmar ska det alltid finnas alternativ i form av personlig service för att få hjälp. Hjälpen ska kunna gå att få genom att antingen förboka per telefon i förväg eller på plats utan dröjsmål. Alla kan inte använda en pekskärm.

Extra viktigt att alla kan betala

Betalkortsterminaler där pinkoden slås in på en pekskärm, så kallad "pin on glass", stänger ute den som är synskadad och inte använder betallösningar som Google Pay, Samsung Pay eller Apple Pay. Sådana pekskärmar har inget talstöd. Därför kan den som helt saknar syn inte betala i terminalen. Den som är i behov av stor text och tydliga kontraster kan också ha svårt att slå sin pinkod.

Grundläggande krav för en tillgänglig betalkortsterminal:

  • Klar och tydlig text i displayen.
  • Stora och kännbara knappar.
  • Siffran 5 ska vara märkt med en taktil (kännbar) punkt.
  • Klar-knappen ska alltid sitta längst ner till höger på det numeriska tangentbordet.
  • Ett pip ska avges varje gång man trycker in en siffra på det numeriska tangentbordet som återkoppling på att den har registrerats.

Synskadades Riksförbund (SRF) vill även att att terminalen ska kunna läsa upp den summa man ska betala och att kunden kan få tal i egna hörsnäckor. Uttags- och insättningsautomater är en bra förebild.

SRF har kontinuerlig kontakt med inköpare och återförsäljare av betalkortsterminaler i Sverige. Parallellt pågår ett arbete inom European Blind Union. Målsättningen är att skapa kontakter med stora tillverkare av betalkortsterminaler och att påverka den kommande tillgänglighetsstandarden som ska tas fram på uppdrag av EU-kommissionen.

Betalkortsterminaler som tas i bruk efter den 28 juni 2025 ska vara tillgängliga för personer med synnedsättning enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Vidare läsning

Nyligen blev European Union of the Blinds, EBU:s, så kallade positionspapper klart. I det finns rekommendationer om hur kortterminaler bör förbättras, så att de blir mer tillgängliga för synskadade. EBU är Europas synskadeorganisationers paraplyorgan och texten är på engelska. Läs Enhanching the accessibility of payment terminals (extern länk).