Vad är SRF Västerbotten?

Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF Västerbotten, för att utifrån tanken om alla människors lika värde. Vi skall bland annat:

  • gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt...
  • skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga. Distriktet är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar Västerbottens län.

För mer information:  Kontakta oss.