Verksamheter

Vi arbetar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mänskliga rättigheter.

Vi anordnar också fritidsaktiviteter för både gamla och unga. De verksamhetsområden som visas här i menyn är bara en del av dessa. För mer information, kontakta gärna vårt kansli.