Syns vi inte så finns vi inte!

Visste du att det finns en förening för synskadade i Västerbotten med ca 400 medlemmar? Vi vill bli fler. Det är ungefär 1% av Västerbottens befolkning som har olika typer av synskador. Kanske är du är en av dem som vi vill ha med.

Att vara med i vår förening innebär att vi blir starkare tillsammans. Då kan vi med större kraft påverka politiker och andra beslutsfattare att göra livet lättare för oss. Det är en viktig del i vår verksamhet. Även om vi inte ser så bra så ska vi minsann synas!!

Sitt inte ensam!

Livet behöver inte alls begränsas för att ögonen inte fungerar som de ska. Gå med i vår förening och upptäck glädjen i att dela upplevelser med andra i samma situation. Vi ger och tar goda råd och tips av varandra om hur vi klarar olika saker i vardagen. Det är kanske det allra viktigaste. Sitt inte ensam, isolera dig inte. Kom med i vår gemenskap! Vi ordnar studiecirklar, fester, utflykter eller bara träffas över en kopp kaffe. Ensam har aldrig varit stark. Tillsammans blir vi starkare och får bergen att röra på sig…

Du som anhörig

Du som “äkta hälft”, sambo, partner, släkting, vän eller kompis kan gå med i vår förening som stödmedlem.

Du som förälder till ett barn som har en synnedsättning bli medlem och vara med och påverka föreningen och samtidigt få ett utbyte i att vara med.

Får du den hjälp du behöver?
Genom att bli medlem i vår förening får du tips och idéer till vem du ska vända dig till när du behöver hjälp och stöd, som du har rätt till, såsom handikappersättning, färdtjänst mm.

Ja, allt sådant lägger vi oss också i och ger råd och stöd.

Gå med idag!  Vi finns i hela Västerbotten.

Hur blir man medlem i SRF Västerbotten?

För att vara röstberättigad medlem ska Du enligt SRF:s stadgar vara blind eller ha så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller med synens hjälp orientera dig, eller på grund av synskadan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livs­föringen.

Man kan som medlem själv välja i vilken lokalförening man vill vara medlem i, även om det finns en förening i den kommun man bor i,kan du välja att bli direkt ansluten medlem i distriktet (SRF Västerbotten)

Som vårdnadshavare till synskadat barn, mellan 0-18 år, kan du också bli röstberättigad medlem.

Vill du bli medlem eller stödjande medlem?

Kontakta SRF Västerbottens kansli så hjälper vi dig.

tel. 090-18 96 33. 070-645 81 38.

eller bli medlem via webben genom att gå in på www.srf.nu

Läs mer om Synskadades Riksförbund www.srf.nu