Postadress:
Järnvägsallén 20
903 28 Umeå

Besöksadress: Väster Kyrkogatan 14B.

Bankgiro: 5842-7956

Organisations nr: 894700 - 9695

Kanslist

Laila Skivik.                                                                                                           

Telefon: 090 - 189 633.                                                                                       

070 - 645 81 38                                                                                                     

Telefontider: måndag - torsdag 08:00 - 10:30
E-post: laila.skivik@srf.nu

 

Ombudsman

Ann Lindmark.
Telefon: 090 - 695 10 05. 072 - 141 05 05.
Telefontider: måndag - torsdag 8:00 - 15:30
E-post: ann.lindmark@srf.nu

 

Vår hemsida: https://www.srf.nu/distrikt-och-branschforeningar/distrikt/srf-vasterbotten/

Vid brådskande ärenden kan ni nå vår ordförande Kicki Lundmark på mail:

kicki.lundmark@srf.nu

Eller på telefon: 070 - 888 39 61.