Så var jul och nyårshelgen över för den här gången. Det var skönt med lite ledighet, men det är lika skönt att starta upp med jobbet också. Nu tar vi nya tag och gör 2014 till ett bra och innehållsrikt SRF år.

I det här numret kan ni läsa:

Info från distriktet om fram för allt riksförbundets 125 års jubileum samt uppmaning från valberedningen

Info från lokalföreningarna

Thomssons nyhetsbrev nr 1

Socialstyrelsen kartlägger vissa LSS-insatser

Guldbaggen syntolkas på SVT play

Info från distriktet
Datakurs
Än finns det platser kvar på datakursen som vi kommer att starta så fort vi fått klart med tid och plats på ABF. Har du inte anmält dej ännu så kan du göra det via kansliet telefonnummer 019/ 673 21 06.

125 års jubileum
Det har väl inte undgått någon att riskförbundets 125 års jubileum kommer att vara här i Örebro 16 -18 maj.

På fredagkvällen är det vi i Örebro distriktet som står för underhållningen. Vi har en grupp som planerar för kvällen. Övriga programmet på fredag och lördag är ännu inte riktigt klart. Ni anmäler er till distriktskansliet senast 28 februari. Avgiften på 200 kronor sätts in på distriktets plusgiro 8 84 29 – 6 i samband med anmälan. I priset ingår fredag middag, lördag lunch samt lördag festmiddag.

Punktskriftsdag
Under mars månad inbjuds alla SRFare till en dag på syncentralen där vi presenterar punktskriften. Dagen kommer att hålla på klockan 14.00 – 17. 00. I skrivande stund är datum inte bestämt. Vi provar på att läsa och skriva punktskrift.

Syntolkad ishockey
Ni har inte missat att ni nu kan gå på ishockey och få matchen syntolkad direkt. Nerikes Allehanda hade ett reportage om Ove Nilsson och syntolkning lördag 11 januari. Ring Ove 019/ 611 30 64 för mer information.

Uppmaning från valberedningen
På distriktets årsmöte i april ska det ske många val. Vi ska välja ombud till brukarrådet för 2015 - 2018 samt 3 ombud till kongressen som i år går av stapeln i Sundsvall samt alla de "vanliga" valen. Det vore trevligt om vi kunde få in någon från de andra lokalföreningarna i distriktstyrelsen. Har du någon du vill nominera till en post så hör av dej till Margareta Rydemalm 019/ 611 15 73 eller kansliet 019/ 673 21 06.

Info från SRF Bergslagen
Påminnelse: Torsdag 23 januari är det månadsmöte klockan 14.00 i Nora, Rådmansgatan 9, ingång från gården. Vi provar att vara i DHR lokalen för att se om den lokalen fungerar bättre. Någon från apoteket besöker oss och informerar om deras produkter.

Söndag 23 februari har föreningen årsmöte. Lokalen är inte helt klart ännu så det kommer i samband med årsmöteshandlingarna. Har någon medlem en motion som ni vill ska tas upp på årsmötet är det dags att skicka in den nu. Senast 23 januari vill vi ha den. Du kan skicka den till distriktskansliet.

Info från SRF Karlskoga – Degerfors
Fredagen den 24 januari kl 14.30 på Nickkällan är det medlemsmöte.

Då visar vi hur syntolkning går till och även en del andra hjälpmedel.

Kaffe 30 kr. Lotteri. Anmälan till Kent tel. 0586/ 592 07 eller

Inga 0586/ 579 27 senast den 21 januari.

Fredagen den 7 februari kl 14.30  på Nickkällan spelar vi Bingo

Brickor 10 kr/st. Kaffe 30 kr. Anmälan till Kent 592 07 eller Inga 579 27 senast 4 februari.

Lördagen den 22 februari kl 14.00 på Nickkällan

ÅRSMÖTE. Vi bjuder på kaffe och semlor. Lotteri

Anmälan till Kent 592 07 eller Inga 579 27 senast 19 februari.

Info från SRF Sydnärke
Tisdag 7 januari var Michael Sandqvist, Yvonne Lennartsson, Lena Höjdevall, ombudsman, samt jag på ett möte tillsammans med socialnämndens tjänsteman Annette Söderström för att diskutera tjänsten som syninstruktör. Hallsbergs kommun har dragit in den tjänsten i samband med att Yvonne har gått i pension. Jag vet inte om själva mötet gav så mycket resultat, men vad som gav resultat var att Lena kontaktade Nerikes Allehanda som sedan gjorde ett stort reportage om Micke och hans vardag. Bra gjort av tidningen. Lena kommer att fortsätta arbeta med frågan.

Info från SRF Örebro
Öppet Hus
Öppet hus blir det onsdag 29 januari klockan 14.00 -16.00 på Rostahemmet, Rostagatan 34. Då kommer Stefan Tingman och underhåller oss med gitarr.

12 februari spelar vi bingo samma tid, samma plats,

26 februari kommer Rosie och Sonja och underhåller oss.

Kaffe finns att köpa, medtag eget fikabröd.

Styrelsen håller på och tittar på någon ny lokal som kanske kan fungera lite bättre för oss, men ännu har inte det gett resultat. Förhoppningsvis kommer det att öppna ett föreningens hus i Örebro. Mer information kommer.

NYA-gruppen
Nya gruppen träffas också onsdag 29 januari då vi ser på en syntolkad dvd. För mer information ring Dan 076 /76 76 171.

Läsecirkel
Nu söker vi fler läsecirkel deltagare till vår läsecirkel, ca 6 deltagare.

Under året har vi läst Sveriges historia med spänning. Det senaste vi

läste före jul handlade om Gustav Wasa.

När vi börjar efter nyår, kan vi tänka oss att börja på något nytt, som

deckare, memoar eller fortsätta med Gustav Wasas historia.

Är ni intresserade att vara med, så får ni gärna ge förslag på böcker.

Det är inte jag som cirkelledare som bestämmer, jag ser bara till att allt

fungerar med lokal, ljud och ordna med fika med mera. Sen är det upp till er läsecirkel deltagare att gemensamt kommer överens vad vi ska lyssna på.

Fikat består av kaffe, choklad, te för 5kr per kopp, samt en enkel macka 10kr.

Läsecirkeln håller på från klockan 18.30 till ca 20.30. vi börjar med att

lyssna i 40 minuter sedan fika i 30 minuter sedan lyssna i 40 minuter, tiden varierar lite hur färdtjänst/bussen går hem.

Läsecirkeln börjar måndagen den 20 januari klockan 18 30 sedan varannan måndag till början av juni, är man med i 9 studietimmar så får man färdtjänsten betald. Man sparar kvittona och skickar in dem till ABF när cirkel terminen är slut. En studie timme = 40 minuter

Adress ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 ÖREBRO fyra trappor/hiss

Vi samlas nere i entrén.

Är ni intresserade och har frågor ring Tony Eriksson läsecirkel ledare på

jobb mobil 019 /23 44 02 eller mail bluefregatt@gmail.com

Thomssons nyhetsbrev nr 1
Mer syntolkning i teve
Regeringen har ställt upp krav för Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) för den sändningstillståndsperiod som inleddes den 1 januari 2014.

I år ska SVT och UR syntolka cirka 85 timmars programtid. Det innebär att en halv procent av alla svenska program i SVT och UR syntolkas under 2014. En ganska låg siffra kan man tycka, men det är en ökning med cirka 60 timmar jämfört med år 2013. Fram till och med 2016 kommer andelen syntolkade program att öka. Då ska cirka 225 timmar syntolkas, vilket är en tiodubbling jämfört med 2013. Vad gäller talad textremsa har regeringen givit ett uppdrag till Myndigheten för Radio och TV, att i dialog med brukarna, föreslå en enklare lösning än dagens dubbla digitalboxar som många tycker är krångliga.

SRF:s enträgna arbete för ökad syntolkning och talande textremsa har alltså rönt viss framgång. Sändningstillstånden gäller fram till år 2019, men efter 2016 finns ännu inga mål för syntolkning. Det möjliggör att kraven skärps ytterligare.

Försäkringserbjudande till medlemmar
Förbundsstyrelsen har givit kansliet i uppdrag att teckna avtal med "Unik Försäkring" som bland annat erbjuder hemförsäkring samt olycksfallsförsäkring utan hälsodeklaration. Som synskadad kan det många gånger vara svårt att få teckna en olycksfallsförsäkring, men det är alltså inget hinder här. Avtalet med "Unik Försäkring" ska ses som en möjlig medlemsförmån. Bolaget har avtal med ett antal funktionshindersförbund. Man erbjuder god service via telefon. Men det är upp till var och en att teckna sin försäkring.

SRF:s valplattform finns att beställa
Nu går det bra att beställa SRF:s uppdaterade valplattform. Den har rubriken "Makten över våra liv" med underrubriken "inspel i valrörelsen". Även Unga Synskadade står bakom valplattformen. Beställningar görs hos vår kontorsservice: kontorsservice@srf.nu eller på tfn 08-39 92 20.

Påminnelse: Tyck till om verksamhetsinriktning 2015 - 2017
Vill påminna om att ett förslag till verksamhetsinriktning för åren 2015 - 2017 är ute på remiss i SRF-organisationen. Detta ska bli en kongresshandling, men innan den fastställs av förbundsstyrelsen kan var och en lämna synpunkter och komma med egna förslag. Svar på remissen ska ha inkommit till rikskansliet senast onsdagen den 22 januari.

Årskrönika 2013
Jag vill gärna göra en kort, subjektiv tillbakablick på år 2013. Det var ett år med många jubiléer, bland annat firade SRF Stockholms stad och SRF Stockholms och Gotlands län samt SRF Sörmland sina 100-åriga existenser – GRATTIS!

2013 har präglats av arbetet med rätten till ledsagning enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Kommunala tjänstemän och politiker har uppvaktats, riksdagsmotioner skrivits och enskilda fall har uppmärksammats i massmedia. Den 10 juni var SRF på socialdepartementet och träffade Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig, och Inger Laudon, kansliråd. Här fick vi tydligt stöd för uppfattningen att blinda och gravt synskadade ingår i personkrets 3 i LSS och därmed bör ha rätt till ledsagning enligt lagen. Den 23 augusti ordnade SRF Dalarna ett seminarium i Borlänge där vi fick ta del av företaget KommunLex syn på LSS, vilken inte överenstämde med socialdepartementets. Detta kom att uppmärksammas under hösten. Söndagen den 10 november handlade TV4:s samhällsprogram "Kalla fakta" om hur jurister säljer tjänster som går ut på att kommun­erna ska säga nej i LSS-ärenden. Man fick bland annat höra hur juristen Jonas Reinholdson från företaget KommunLex, fick LSS-handläggare och kommu­nala chefer att skratta när han raljerade över en rörelse­hindrad persons önskan att använda mycket tvål när han duschade.

SRF reagerade snabbt på TV4:s rapportering, dels i sociala medier och dels med ett pressmeddelande. Vi har också gjort en skrivelse till ansvarig minister, Maria Larsson. I skrivelsen uppmanar SRF regerin­gen att omgående lägga förslag på en skärpning av LSS så att personer med funktionsnedsättning ska garanteras go­da livsvillkor i enlighet med de politiska ambitionerna med lagen. I ett förtydligande måste det framgå att gravt syn­ska­dade, blinda och dövblinda tillhör en personkrets som lagen är till för. I december fick SRF träffa riksdagens socialutskott för att diskutera LSS. Redan i februari 2013 drog SRF igång arbetet för att försöka få in synskadefrågor i 2014 års valrörelse. Bland annat närvarade vår andre vice ordförande Victoria Öjefors vid Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Vi tog fram en preliminär valplattform som vi spred till ett stort antal politiker under Almedalsveckan, däribland flera ministrar och partiledare. Valplattformen har uppdaterats under hösten. Torsdagsaktionen, där ett stort antal funktionshindersorganisationer deltar, har pågått under hela året. Varje torsdag samlas vi vid regeringskansliet Rosenbad och delar ut flygblad till ministrar som passerar på sin väg till regeringssammanträdet. Vårt krav är en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering.

Torsdagen den 21 februari kom det så kallade Dalaupproret till Stockholm. En grupp från SRF Dalarna hade abonnerat en buss för att ta sig till torsdagsaktionen. Den 30 maj var det en torsdagsaktion XL, där vi satsade på att bli extra många. Totalt var vi cirka 300 deltagare, varav ungefär en fjärdedel kom från SRF. Den 15 augusti genomfördes torsdagsaktionen i svarta kläder för att understryka sorgen att det gått 1.000 dagar sedan remisstiden gått ut för utredningen "Bortom fagert tal" där otillgänglighet föreslogs klassas som diskriminering. I september meddelade den ansvarige ministern, Erik Ullenhag, att regeringen avser att komma med ett lagförslag i enlighet med torsdagsaktionens önskemål. Aktionen fortsätter dock till dess att lagförslaget nått riksdagen – vilket ännu inte skett.

Traineeprojektet för nya ombudsmän hade startat under hösten 2012, och den 11 april avslutades projektet med en festmiddag på Wiks slott utanför Uppsala. Flertalet av traineearna har fått jobb inom SRF.

Den 21 maj höll Lika Unika årsmöte och Sveriges Dövas Riksförbund valdes in som medlem. Därmed är Lika Unika nu ett samarbete mellan sex funktionshindersorganisationer. Vid det konstituerande styrelsemötet valdes undertecknad till vice ordförande i Lika Unika.

Onsdagen den 12 juni deltar SRF i en uppvaktning av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Från SRF:s sida tar vi upp de problem vi upplever vid ledsagning i samband med tågresor.

Jämställdhetsfrågorna har lyfts fram inom SRF. Det har bland annat skett vid brukarrådskonferensen i januari, vid ordförandekonferensen i juni och vid valberedningskursen i november. Satsningen på medlemsvärvning har fortsatt och SRF har deltagit i ett antal mässor, bland annat Seniormässan i oktober.

På arbetsmarknadsområdet har vi nått en viss framgång i och med att Arbetsförmedlingen upphandlat en form av arbetslivsinriktad rehabilitering för synskadade med ett tydligt fokus på att individen ska få ett jobb. Denna verksamhet, som drivs av företaget Work for you, finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare bör nämnas att SRF den 5 september hade ett konstruktivt dialogmöte med Arbetsförmedligen och Försäkringskassan. I augusti började Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att införa den nya tekniken för tillgängliga dagstidningar. Tidningen distribueras via Internet, och kommer i daisyformat med syntetiskt tal. Detta ger synskadade tillgång till hela tidningens redaktionella innehåll. Under hösten fick SRF fyra nya branschföreningar – synskadade kurder, afrikaner, arabisktalande och persisktalande. Därmed har SRF nu nio branschföreningar.

Den 28 november möttes representanter för SRF, TV4, Myndigheten för radio och TV samt kulturdepartementet, för att diskutera tillgänglig teve ur ett synskadeperspektiv. Mötet ägde rum på Svartklubben i Stockholm, och avslutades med en lunch i mörker. Den dialog som fördes var konstruktiv. SRF:s trägna arbete på detta område börjar sakta men säkert ge frukt. Fast visst kan man bli frustrerad över att det går så långsamt. Ja, det var ett axplock av vad som hände år 2013. Låt oss tillsammans göra 2014 till ett lika aktivt och minnesvärt år!

Håkan Thomsson

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Socialstyrelsen kartlägger vissa LSS-insatser
På www.srf.nu och nedan finns följande nyhet som regeringen gick ut med under torsdagen 10 januari: Regeringen beslutade på torsdagen att Socialstyrelsen ska granska delar av LSS, lagen om stöd till vissa funktionshindrade.

- Det är viktigt att de insatser som beviljas enligt LSS ges på ett rättssäkert och likvärdigt sätt, säger barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Översynen gäller bland annat insatsen ledsagarservice.

- Äntligen tar regeringen ett initiativ för att återställa gravt synskadades och dövblindas rättigheter, säger Synskadades Riksförbunds ordförande Håkan Thomsson. Socialstyrelsen ska granska hur kommunerna tolkar lagen, hur stödinsatserna utformas och kommunernas eventuella avgränsningar. Om det behövs kan myndigheten föreslå förbättringar.

- Det är mycket angeläget att fortsatt vårda och värna LSS-reformen, säger Maria Larsson.

- Uppdraget ligger i linje med det Synskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda arbetat för i vår LSS-kampanj 2013, säger Håkan Thomsson.

Senast den 15 februari 2015 ska kartläggningen av visst stöd enligt LSS vara klar. Läs mer på www.regeringen.se.

Guldbaggen syntolkas på SVT play
SVT och TV produktionen runt "Guldbaggegalan" på Cirkus i Stockholm, gör det möjligt för föreningen Syntolkning.nu i Sverige att tillgängliggöra galan med hjälp av syntolkning.

Guldbaggen firar i år femtio år och för allra första gången ges nu möjlighet för synskadade tv-tittare att ta del av galan. Syntolken Lotta Isacsson med erfarenhet av tidigare live syntolkningar i arenor, bland annat från "Allsång på Skansen", "Melodifestivalen", Let´s dance" och "IDOL", är den som skall förmedla synintrycken från TV sändningen. Lotta kommer under dagen att på plats följa repetitionerna och där också kunna förbereda sin sändning som under kvällen sker från TV-huset.

- Att vi för första gången kan erbjuda syntolkning av ett arrangemang som Guldbaggegalan känns som ett stort steg framåt för ökad tillgänglighet säger Lotta Isacsson från Syntolkning. Nu

Sändningen och syntolkningen startar klockan 20.00 på SVT play. Direktsändingen och syntolkningen kan ses i hela världen samt i mobilen och ligger sedan kvar i trettio dagar.

Slutord
Nu har jag inget mer att bjuda på den här månaden. Kom ihåg att tidningen blir bättre om vi är fler som skriver i den. Inget är för litet att ta med. Känner ni att ni har svårt att skriva ihop något så ring mej så kan vi tillsammans få ner något på pappret. Hoppas vi ses på någon av våra aktiviteter under året.