iden går fort när man har roligt och det har jag på mitt jobb (och annars också). Det är lika roligt att komma till jobbet varje morgon och ta itu med det som ligger på skrivbordet just för den dagen. Lika roligt är det att komma ut till er alla i lokalföreningarna både på styrelsemöten och medlemsmöten. I det här numret kan ni läsa om:

Info från distriktet om punktskriftsdag

125 års jubileum

Styrelsen har ordet

Info från lokalföreningarna

Inlägg i LSS-debatten

FN-konventionen någonting för oss!

Thomssons nyhetsbrev nr 2 och 3

Info från distriktet
Distriktets årsmöte
Distriktets årsmöte kommer i år att äga rum lördag 26 april på Karlskoga Folkhögskola. Det kan vara bra att redan nu presentera datumet för de som blir valda ombud på era årsmöten.

Punktskriftsdag
Efter många byten har vi nu äntligen ett datum som punktskriftsdagen kommer att bli. Onsdag 26 mars klockan 14 00 till 17 00 på syncentralen blir det en informationsdag om punktskrift. Deltagare under dagen är Gun-Britt Lundkvist, Lena Höjdevall samt synpedagogerna Ann-Inger Thörner och Lotta Undermar. Vi kommer att får höra om punktskriftens historia, hur man kan använda den som ett skrivhjälpmedel. Dagen är både för dej som är synskadad men också för era anhöriga. Kaffe serveras under eftermiddagen. Det är begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Max antal är 20 stycken. Vid många anmälningar kommer vi att upprepa dagen för de som står på väntelistan. Anmäler dej gör du till kansliet 019/673 21 06 senast 25 februari.

Datakurs
Nu har jag fått tider av ABF när vi kan ha datakursen, men nu har vi drabbats av nästa bakslag, nämligen att cirkelledaren har hoppat av. Men, jag gör mitt bästa för att hitta en ersättare. Om du känner någon som (eller du själv kanske?) kan leda en cirkel i grundläggande data med talsyntes så hör gärna av dej.

125 års jubileum
Ingen har väl missat att riksförbundet firar sitt 125 års jubileum här i Örebro 16 till 18 maj. Tillsammans med era årsmöteshandlingar kommer det ytterligare en inbjudan. Tyvärr kommer den att komma lite sent till 2 av lokalföreningarna eftersom sista anmälningsdagen till oss är 28 februari. Jag tror att det är ok att vi kommer in lite sent med vår anmälan eftersom vi inte ska boka några hotellrum. Anmälan ska också följas av att ni betalar in 200 kronor till distriktets plusgiro 8 84 29 – 6. I priset ingår middag fredag kväll samt lunch och middag lördag.

Ur inbjudan:

"Efter lunch på fredagen kommer aktiviteter att äga rum på Olof Palmes Torg i form av en utställning, information om SRF, visning av enklare optiska hjälpmedel, en hinderbana för att se hur ledarhundar arbetar och möjlighet att testa sina sinnen. En manifestation planeras och naturligtvis hoppas vi att så många som möjligt är med på den.

Middagen serveras klockan 18 00 och SRF Örebro län kommer att hålla i kvällens program. För den som så önskar kommer syntolkad film att visas efter middagen. På lördagen börjar vårt gemensamma program klockan 09 och 30 med avbrott för en paus med möjlighet att köpa fika och sedan fortsätter vi fram till lunch."

På eftermiddagen kommer olika seminarier att hållas parallellt. Mer information om dessa kommer senare.

Styrelsen har ordet.
Här kommer en liten rapport från senaste styrelsemötet den 21 januari. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

Det var ett snabbt styrelsemöte där det inte hände så mycket.

När det gäller syntolkad bio är det så att vi har ännu inte fått något besked om vi får några pengar från SF (Svenska filminstitutet).

Årsmötet kommer att äga rum på Karlskoga folkhögsskola lördagen 26 april. I övrigt flyter verksamheten i lokalföreningarna på.

Jag kan nämna också att det är tid att välja representanter till LHR och till referensgruppen.

Som ni säkert vet är det kongress i slutet av oktober 2014.

3 ombud ska väljas till kongressen.

Ove Nilsson rapporterade om att synskadade kan gå på ishockey på Bern arena. När man beställer biljetter säger man till att man vill ha hörlurar och då kan man följa matchen precis som vem som helst.

Själv har jag varit på ishockey på Scandinavium så jag vet att om det fungerar är det en upplevelse.

Jag har inte så mycket mer att tillägga.

Vi hörs och syns i verksamheten.

Vid tangenterna Fredrik Sterner

Info från SRF Bergslagen
Torsdag 20 mars klockan 14 00 kommer Thomas Lundqvist och

underhåller vid ABF-lokalen i Lindesberg.

Anmälan till Karen Christiansen 0 5 8 1 311 42 senast 15 mars.

Info från SRF Karlskoga Degerfors
Äntligen träffas vi i Degerfors! Fredagen 21 mars klockan 14 och 30 på Västergården, matsalen. Sång och musik, lotterier och kaffe 30 kronor.

Anmälan till Kent 0 5 8 6 592 07 eller Inga 0 5 8 6  579 27 senast 19 mars.

Alla intresserade hjärtligt välkomna.

Info från SRF Sydnärke
Hallsbergs gruppen träffas varannan onsdag nu nästa gång 26 februari klockan 14 00 till 17 00 på Dagcentralen Åsen. Det är viktigt att ni kommer på mötena för att diskutera vad ni vill göra på träffarna. Undrar du över något så kontakta Mikael Sandkvist 0 5 8 2 100 93 eller Ulla-Brith Gustafsson 0 5 8 2 131 19.

Info från SRF Örebro
Vi, syninstruktörer i Örebro Kommun söker deltagare till vår nya matlagningsgrupp.

Vill ni vara med så ring Sofia tel 21 42 20 så tar vi upp en intresseanmälan.

Öppet hus blir det på Rostahemmet 26 februari klockan 14 00 till 16 00 då Rosie och Sonja kommer och underhåller. 12 mars spelar vi bingo. Vid frågor ring kansliet 019/673 21 06.

Inlägg i LSS-debatten
Man hör och läser dagligen att motion är nyckeln till en god hälsa. Utan daglig motion riskerar man att få hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes övervikt magbesvär, sömnbesvär m.m. Motion skrivs även ut på recept för att få folk att röra på sig och därmed en bättre hälsa överlag.

En enkel fråga: Kan man få ledsagare på recept också? Hur gör man om man är synskadad, frisk för övrigt och gärna vill motionera dagligen? Vem står för konsekvenserna av utebliven motion? Vänner och bekanta ställer upp när det passar, men man blir beroende av andras välvilja.

Anpassa LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) så den omfattar gratis ledsagning för gravt synskadade.

Vilken frihetskänsla att veta att man kommer ut på bestämda tider varje vecka utan att behöva ringa runt och vädja till bekanta och även kunna planera och uträtta ärenden. Vid pennan Kristina Johansson, Degerfors.

FN:s konventioner- någonting för oss!
Om Synvinkelns redaktör och läsare så vill, kommer jag att skriva en artikelserie om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning, det är vi som har för klen syn till att klara alla vardagens sysslor.

Artikelserien ska alltså handla om oss.

När FN skapade sin deklaration om mänskliga rättigheter år 1948, anade man nog inte vilket enormt arbete det innebar, innan alla stater förstått innebörden i uttrycket Mänskliga Rättigheter.

Ändå var det fantastiskt att man kunde ena alla medlemsstater om att grundläggande mänskligheter skulle gälla. Om de så är vita, röda, gula eller svarta människor över hela världen skulle mänskliga rättigheter gälla..

Det gällde kristna, muslimer, hinduer och buddister.

Därmed borde FN ha gjort sitt i denna fråga, kan man tycka.

Men snart gnisslade maskineriet. Hoppsan, ska man jämföra barn med människor och därmed ge dem mänskliga rättigheter?

Ja, svarade FN och skapade en särskild konvention för detta. Den kom att kallas för barnkonventionen och antogs 1989.

Men det hade gnisslat tidigare. Skulle kvinnor vara lika mänskliga som män? Ja svarade FN och skapade kvinnokonventionen 1979.

Allra först kom frågan om rätten till åsiktsfrihet. Skulle politiska fångar och krigsångar ha mänskliga rättigheter? Jo, svarade FN och producerade en konvention till skydd för dessa.

Nu då, täcktes väl alla med människovärde in i rättighessfären!

Men då stod den samlade internationella handikaprörelsen där och påminde. Vi då, skall inte vi ha samma rättigheter som alla andra människor? Vi som inte kan gå, vi som inte kan höra eller tala, vi som inte kan förstå, vi som inte kan se, vi vill också ha tillgång till vårt samhälles faciliteter.

Självklart svarade FN och presenterades "FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning."

Den handlar alltså om oss och i nästa avsitt av denna serie börjar vi granska "våran" konvention.

Av Klas-Olof Jansson

Thomssons nyhetsbrev nr 2
Viktig framgång för LSS-kampanjen!
Den 9 januari nådde vi en mycket viktig framgång för LSS-kampanjen. Regeringen gav då Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera några insatser i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Bland dessa insatser finns ledsagning.

Socialstyrelsen kan föreslå åtgärder och vid behov precisering av lagstiftningen. I ett pressmeddelande nämner ansvarig minister, Maria Larsson (KD), ledsagarservice "som har särskilt stor betydelse för personer som har grava synskador eller syn- och hörselskador".

Gällande Socialstyrelsens kartläggning skriver departementet i sitt pressmeddelande att "Underlaget ska analyseras mot lagstiftningens intentioner, rättspraxis, likvärdighet och rättssäkerhet. Bengt Westerberg, som var med och tog fram lagen på 1990-talet, har i Sveriges Radion nyligen uttryckt att lagens ursprungliga intentioner urholkats. "Det är mycket angeläget att fortsatt vårda och värna LSS-reformen", säger Maria Larsson i sitt pressmeddelande. Socialstyrelsens uppdrag ska vara slutfört senast den 15 februari 2015.

Vi ska dock inte slå oss till ro med detta regeringsuppdrag. Tvärtom ska vi inspireras av det, för att med förnyad energi fortsätta påverka kommunerna i LSS-frågan. Från riksförbundets sida kommer vi dessutom att följa Socialstyrelsens arbete och ge dem vår syn på LSS.

Vart kan man komma med SJ?
För något år sedan hade SJ långt framskridna planer på att avskaffa all biljettförsäljning ombord på tågen. Detta genomfördes inte då, men tanken lever alltjämt. Dessutom är det rejält mycket dyrare att lösa biljett på tåget jämfört med att köpa den på annat sätt.

I höstas försämrades SJ:s telefontider. Och i början på januari stängdes talsvarstjänsten där man kunde få tidtabellsupplysning och göra avbokningar. Telefonköerna till SJ har därefter blivit katastrofalt långa.

SJ:s hemsida och mobilappar är svåra att använda för många synskadade, och för en stor grupp är detta överhuvudtaget inte något alternativ.

För någon vecka sedan aviserade SJ att merparten av deras resebutiker ska stängas inom kort. Däremot har vi inte hört något om att biljettautomaterna ska göras användbara för gravt synskadade.

SJ är ett statligt företag. Ansvaret för hur företaget fungerar, och om synskadade resenärer diskrimineras, åvilar både företagsledningen och ägarna. SRF ställer nu krav på SJ att vi ska kunna få relevant information samt köpa och avboka biljetter på likvärdiga villkor som övriga resenärer. Mera exakt hur vi ska gå vidare i den här frågan kommer att diskuteras vid förbundsstyrelsens möte den 8 till 9 februari.

Tillgängligheten vid val
Vi är nu inne i det så kallade supervalåret, med val till EU-parlamentet i maj och val till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen i september. Men hur tillgängliga är dessa val för gravt synskadade?

Under januari har det varit stor uppmärksamhet i massmedia kring det faktum att man som blind eller gravt synskadad inte kan personrösta utan hjälp. Här har vi att göra med en grundläggande demokratisk fri- och rättighet, att självständigt avge sin röst med bevarande av valhemligheten.

Visserligen har man rätt till hjälp i vallokalen av personer med tystnadsplikt, men för många av oss känns den lösningen ändå inte som en riktig valhemlighet. Därför vore elektronisk röstning ett alternativ. Försök med detta har gjorts i Norge, men i Sverige händer inget i denna fråga.

Självklart är det viktigt att ett elektroniskt val ska uppfylla högt ställda säkerhetskrav. Det måste dessutom vara fullt tillgängligt och enkelt att genomföra för blinda och gravt synskadade. Det SRF kräver är att saken utreds, så att vi synskadade kan rösta självständigt senast vid valen år 2018.

Torsdagsaktionen går vidare
Årets första torsdagsaktion genomfördes den 9 januari. Torsdagsaktionen innebär att funktionshinderrörelsen delar ut flygblad utanför Rosenbad, inför varje regeringssammanträde, med krav på att otillgänglighet ska göras till olaga diskriminering. Själv fick jag denna dag en kort pratstund med miljöministern Lena Ek.

Några dagar senare fanns en lag om otillgänglighet som diskriminering på regeringens propositionslista. Av listan framgår att ett förslag ska lämnas till riksdagen senast den 18 mars. I så fall kan riksdagen behandla lagförslaget före sommaruppehållet.

Nästa torsdag stod vi därför där med något större optimism. Men ansvarigt statsråd, Erik Ullenhag, skyndade bara snabbt förbi. Han brukar annars ofta stanna och prata.

Underhandskontakter säger att det inte ens är säkert att det blir något lagförslag. Finansdepartementet påstås ha synpunkter, vilket ju knappast är en nyhet eller kan vara en överraskning för någon. Även om det kommer en lag så är risken ganska stor att den är urvattnad på något sätt.

Hur som helst, Vi väntar fortfarande på ett lagförslag. Och det innebär att torsdagsaktionen fortsätter.

Synskadade politiker sökes
SRF vill gärna ha kontakt med dig som är synskadad och aktiv som politiker. Vi tror att vi kan ha glädje och nytta av varandra.

Vill du som är synskadad politiker ha närmare kontakt med SRF så mejla eller ring till vår pressekreterare Åsa Nilsson, asa.nilsson@srf.nu eller

tfn 08-39 91 75.

Möte om tillgängliga skyltar
Skyltar med god synbarhet, och som också innehåller taktil information och text i punktskrift, kan göra stor skillnad i många situationer. Men det gäller att de är bra utformade och sitter på rätt ställen.

Den 22 januari bjöd SRF in skyltföretagen SG Access och Perneheim Skyltdesign för en diskussion om dessa frågor. Det var en givande dag, med en stor öppenhet från företagens sida att lyssna på våra tankar och idéer. Brist på tillgängliga skyltar är ett så kallat enkelt avhjälpt hinder som enligt lag ska åtgärdas omgående. Att läsa taktila kartor och skyltar är nog många av oss relativt ovana vid, men i takt med att utbudet ökar så kommer vi också så småningom att inse nyttan av denna typ av anpassningar.

Hur fungerar ledsagningen vid tågresor?
Jernhusen och Trafikverket ansvarar för ett nationellt system för ledsagning i samband med tågresor. All länstrafik är dock inte ansluten till systemet. Nytt från februari är att Skånetrafiken ansluter sig.

Ledsagningen bokas i förväg, och man bör be att få bekräftelse via mejl eller SMS.

Vi vet att det finns allvarliga problem med hur ledsagningen fungerar i praktiken. Uppstår problem så bör man anmäla det till Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet. Tyvärr har dock inte Konsumentverket i dagsläget några sanktionsmöjligheter vad gäller brister vid utförande av ledsagning i samband med tågresor.

Uppstår akuta problem när man befinner sig på en järnvägsstation uppmanas man ringa ett journummer: 0774 44 55 55. Det har dock visat sig att det inte alltid går att komma fram på det numret, eller att man inte kan få adekvat hjälp.

För att ha så hållbara argument som möjligt när vi diskuterar förbättringar av det nationella ledsagarsystemet så ber SRF alla synskadade att hjälpa till. Uppstår problem så anmäl det till SRF. Vi kan inte ta hand om det uppkomna problemet, men vi får en bild av problemens art och omfattning. Detta kan vi använda i vårt intressepolitiska arbete, och på sikt kan vi därmed få en bättre ledsagning i samband med tågresor.

Anmäl uppkomna problem till vår ombudsman Joachim Kåhlman, joachim.kahlman@srf.nu eller på tfn 08-39 92 27. Berätta exakt datum, tid och plats där problemet uppstod, vilken/vilka tågoperatörer som var inblandade och vad det var som hände. Berätta också hur det fungerade när ni ringde journumret 0774 44 55 55.

Träff med Folkpartiet
Tisdagen den 14 januari träffade Urban Fernquist, Åsa Nilsson och undertecknad riksdagsledamoten Barbro Westerholm (FP) och Malin Strid från Folkpartiets riksdagskansli. Huvudsyftet med detta möte var att diskutera innehållet i, samt överlämna, vår valplattform till Folkpartiet.

Vi hade en bra diskussion, bland annat om skolfrågor samt kopplingen mellan utanförskap och ohälsa. Vi påpekade också vikten av att regeringen nu lägger fram en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Ansvarigt statsråd för denna fråga är ju folkpartisten Erik Ullenhag.

Skriv motioner till kongressen
I år håller SRF kongress. Den äger rum i oktober, men redan nu är det dags att börja skriva motioner! Motioner till kongressen ska enligt stadgarna skriftligen vara riksförbundet till handa senast den 30 april. Om möjligt ska motionerna sändas in via e-post. Sänd motionen till registrator@srf.nu och då ska man få en bekräftelse på att motionen inkommit.

Rätt att skriva motioner har röstberättigade medlemmar, lokalföreningar, distrikt, branschföreningar och Riksorga­nisationen Unga Synskadade. Välkomna med era inspel!

Thomssons nyhetsbrev nr 3.
Färdtjänstfrågor i fokus i P1
Idag, alltså den 14 februari, var en av Ekoredaktionens huvudnyheter att klagomålen på färdtjänsten ökat drastiskt i storstäderna. Bland annat intervjuades SRF:s förbundsstyrelseledamot Ann Jönsson. Senare, i "P1 morgon", diskuterade undertecknad (Håkan Thomsson) färdtjänstfrågor med Karl Henriksson (KD) från Stockholms läns landsting. På söndag, den 16 februari, kommer P1-programmet Kaliber att handla om färdtjänst. Regeringen har givit myndigheten Trafikanalys i uppdrag att studera färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. Syftet är att hitta ytterligare samordning för att spara pengar åt kommuner och landsting. Detta bådar inte gott. SRF kommer att framföra våra synpunkter till Trafikanalys vad gäller vikten av att dessa "samhällsbetalda transporter" måste vara flexibla och smidiga att använda. Var uppmärksam på förslag till förändringar av färdtjänsten där ni bor!

Kongresshandlingarna börjar bli klara
Kongressen 2014 fick stort utrymme vid förbundsstyrelsens möte på Almåsa den 8 till 9 februari. Kallelse med ombudsfördelning är nu på väg ut till distrikt och branschföreningar. Kongressen hålls på Södra berget i Sundsvall den 24 till 26 oktober.

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning för åren 2015 till 2017, nytt etiskt program samt reviderade stadgar är på väg att sändas ut i SRF-organisationen. Programgruppens förslag till intressepolitiskt program är också snart färdigställt. Vill man påverka innehållet i dessa handlingar så bör man skriva motioner. Dessa ska vara SRF tillhanda på adress registrator@srf.nu senast den 30 april.

Valberedningen vill ha in förslag på kandidater till förbundsstyrelsen och granskningsutskottet. Kandidaterna måste ha tillfrågats och tackat ja innan de nomineras. Sänd förslagen till valberedningen@srf.nu senast den 30 april.

Anmäl intresse för kvinnoforum
Torsdag till söndag den 12 till 15 juni äger ett stort nordiskt kvinnoforum rum i Malmö. Den nordiska kvinnokommittén för synskadade (NKK) kommer att ordna en konferens där, med egna aktiviteter på torsdag eftermiddag och söndag förmiddag, ett seminarium om arbetsmarknad på fredagen samt i övrigt delta i de många aktiviteter som finns under kvinnoforum. Konferensspråk är huvudsakligen engelska.

Är du intresserad att delta? Anmäl i så fall ditt intresse till Karin Hjalmarson på karin.hjalmarson@srf.nu eller tfn 08-39 91 55.

Sista anmälningsdag är den 21 februari. Ingen deltagaravgift tas ut, men antalet platser är begränsat.

SJ, SJ gamle vän
SRF har i ett brev till SJ:s ledning ställt följande frågor:

Hur avser SJ att arbeta för att personer med syn­ned­sättning ska kunna få tillgång till biljetter, tidtabells­upplysning och priser på likvärdiga villkor som övriga resenärer?
Hur kompenserar SJ för neddragningen av rese­bu­ti­ker, nedläggning av talsvarstjänsten och bristerna i tillgänglighet på hemsidan och i mobil­appen?
Kommer SJ även fortsättningsvis sälja biljetter om­bord?
Påverkar åtgärdsplanen arbetet med tillgänglighet ombord på tågen för personer med synnedsättning?
Påverkas SJ:s arbete med ledsagning och service ombord för personer med funktionsnedsättning av besparingarna?
Påverkas SJ:s policy för ledarhundar ombord på tågen av besparingarna?
Vi har ännu inte fått något svar.

Central avisering av medlemsavgiften diskuterad
Vid organisationsrådets möte den 10 februari utvärderades den centrala aviseringen av medlemsavgiften. Den verkar ha fungerat bra, och nu kan nästa steg bli att alla distrikt, lokalföreningar och branschföreningar ska använda detta system. Frågan avgörs vid kongressen i höst.

Kom med!
Det är nu hög tid att anmäla sig till SRF:s 125-årsjubileum som äger rum i Örebro den 16 till 18 maj. Det blir en av de största SRF-aktiviteterna någonsin – alla medlemmar är välkomna!

Var och en anmäler sig till sitt distrikt. Distrikten ska senast den 28 februari anmäla deltagarna till riksförbundet. Detta kan du inte missa!

Håkan Thomsson

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Slutord
Februarinumret av tidningen är slut. Glöm inte att det är eran tidning som ni hjälper mej att fylla med intressant innehåll. Kom ihåg att inget är för litet för att berätta om eller kanske har du något ämne du gärna vill debattera om, det är ni som formar tidningen. Vi hörs

Redaktör Charlotte Åkerlind

e-post charlotte.akerlind@telia.com

telnr: 019/673 21 05