Olika sätt att läsa Perspektiv

Här nedan finns länkar för att ladda ner Perspektiv i Wordformat eller lyssna direkt på hela senaste numret. Du kan också ladda ner en komprimerad ljudfil att lyssna på.

 

Vill du i stället prenumerera på tidningen och få den hem i brevlådan? Gå till prenumerera. Du kan välja mellan att få tidningen tryckt på papper, i punktskrift eller inläst på daisyskiva.

Redaktörens ruta

Mänskliga rättigheter ska inte tas för givna

Det är mycket som är trasigt i det svenska samhället. I våras fick regeringen skarp kritik av FN för att inte i tillräckligt hög grad garantera att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs. Det har skett en tydlig försämring i både livsvillkor och i lagstiftningen. FN-kommittén pekade även på de stora regionala skillnaderna över landet.

I ett internationellt perspektiv är vi trots allt privilegierade i Sverige. I det här numret av Perspektiv blickar vi ut mot samhällen där villkoren är betydligt svårare. Det utvecklingssamarbete som Synskadades Riksförbund bedriver med partnerorganisationer i fattigare länder har konventionen som grund och möjliggör en vändpunkt för många personer med synnedsättning genom att ge dem förbättrade livsvillkor, försörjningsmöjligheter och förutsättningar att arbeta med konkret påverkansarbete på plats. Med den biståndspolitik som bedrivs av regeringen nu är detta viktiga arbete hotat.  

Med bakgrund av detta finns en möjlighet för er läsare att bidra till att skapa framtidshopp i dessa länder. Läs mer på sidan 33. Men vår intressepolitiska kamp tystnar inte för det. Vi ska aldrig ta våra rättigheter för givna.

Trevlig läsning!

Monica Walldén, redaktör

perspektiv@srf.nu