Iris Förvaltning

Telefon: 08-402 15 50, knappval: 2.
Öppet helgfri måndag-fredag kl. 9.00-12.00
Mejl: bidrag@irisstiftelseforvaltning.se 
Webb: www.irisforvaltning.se/bidrag

  • Sundbergs fond - Stipendium för studerande synskadade i Norrbottens län.
  • Sjöströms fond - Utbildning/vidareutbildning för synskadade barn eller ungdomar från Västernorrlands län.
  • Ebba och Tor Jernemans fond - För ökade utbildningsmöjligheter för blinda ungdomar varvid musik särskilt ska uppmärksammas.
  • Hults minnesfond - Stipendium lämnas för att "vara synskadade till hjälp för studier och rekreation".
  • Retslers fond - Fondens ändamål är "att i form av stipendier lämna bidrag till enskilda blinda vid utbildning till intellektuellt arbete samt till utbildningsinsatser som syftar till att skola nya synskadade i organisationspolitiskt arbete".
  • Makarna Myrdals fond - Bidrag ges till behövande, särskilt begåvade och studiemotiverade synskadade ungdomar i syfte att bereda undervisning, utbildning, även högre utbildning
  • Rekreation på Almåsa - Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevilja bidrag till behövande synskadade i samband med rekreationsvistelse på Almåsa. 
  • Synskadades stiftelse - Stiftelsen kan ge bidrag till organisationer som utför verksamhet för synskadade inom områden som rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, utbildning eller liknande. Även enskilda synskadade kan få bidrag.
  • Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade, KMA - Stiftelsens ändamål är bland annat att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige. Dessa bidrag kan vara för exempelvis rekreation, rehabilitering och hjälpmedel.

Fonder utan anknytning till Synskadades Riksförbund