Verksamhet för barn och ungdomar

Genom vår barnverksamhet får synskadade barn träffa andra som har liknande erfarenheter och förutsättningar.

Vi anordnar rikstäckande läger och aktiviteter för barn och ungdomar. I första hand riktar de sig till våra medlemmar. Du som ännu inte är medlem får vara med i mån av plats och till en högre kostnad.

Även våra distrikt och lokalföreningar ordnar aktiviteter för barn och föräldrar.

Kontaktnät för unga med synnedsättning

Du som är ung och har en synnedsättning kan ibland känna dig ensam om din funktionsnedsättning. Ett bra stöd kan vara någon annan som också har en synnedsättning och som har liknande erfarenheter.

Vill du ha en fadder så kan du mejla eller ringa till Christine Heli barnoforaldrar@srf.nu, 08-39 92 46.

Föräldra- och anhörigverksamhet

Vi anordnar kurser för föräldrar och anhöriga till barn med synnedsättning. Där kan du träffa andra i samma situation och byta erfarenheter. Vi tar upp olika frågor varje år. Det kan vara skol- och habiliteringsfrågor, om punktskrift eller hur man stödjer barn och ungdomar med synnedsättning.

Punktskriftskurs för barn och föräldrar

En gång per år anordnar vi en kurs där barn tillsammans med sina föräldrar kan inspireras och lära sig grunderna i punktskrift på ett lekfullt och kreativt sätt.

SRF:s kontaktföräldrar

Kontaktföräldrarna kan du kontakta både om du är nybliven förälder eller om du har lite äldre barn med synnedsättning.

Informationsmaterial

Fullständig lista över vårt informationsmaterial.