Vi erbjuder en omfattande studieverksamhet. I SRF:s lokalföreningar och distrikt ger vi kurser, konferenser och studiecirklar i en mängd olika ämnen. På riksplanet har vi även riktade kurser och konferenser som i första hand vänder sig till förtroendevalda och personal inom organisationen.

För mer information om lokalföreningarnas och distriktens studieutbud, se respektive lokalorganisation. SRF samarbetar med flera folkhögskolor och är på riksplanet medlem i studieförbundet ABF.