Priser och mått

Storlek Mått (mm) Mått (mm) Pris (Skr)
1/1-sida 205x263 (utf 235x305+ 5 mm) 17 500
1/2-sida, liggande 205x130 11 000
1/2-sida, stående 100x263 11 000
1/4-sida, stående 100x130 6 500
1/6-sida, stående 63x130  4 000
1/8-sida, liggande 100x62 3 500

Manusstopp och utgivning 2023

Nummer Bokningsstopp Annonslämning Utgivning
1 10 jan 17 jan 15 feb
2 17 apr 21 apr 8 jun
3 7 aug 11 aug 21 sep
4 30 okt 3 nov 14 dec

Läs mer om annonser, priser och mått i annonsprislista 2023 (PDF)

Frågor? Mejla perspektiv@srf.nu eller ring redaktionen på 08-39 90 12