Priser och mått

Storlek Mått (mm) Mått (mm) Pris (Skr)
1/1-sida 205x263 (utf 235x305+ 5 mm) 17 500
1/2-sida, liggande 205x130 11 000
1/2-sida, stående 100x263 11 000
1/4-sida, stående 100x130 6 500
1/6-sida, stående 63x130  4 000
1/8-sida, liggande 100x62 3 500

Manusstopp och utgivning 2024

Nummer Bokningsstopp Annonslämning Utgivning
1 19 jan 29 jan 15 mar
2 10 apr 19 apr 14 jun
3 5 aug 12 aug 27 sep
4 25 okt 4 nov 13 dec

Läs mer om annonser, priser och mått i annonsprislista 2024 (PDF)

Frågor? Mejla perspektiv@srf.nu eller ring redaktionen på 08-39 90 12.