Mynt

  • Enkronan: Har en helräfflad linje i kanten.
  • Tvåkronan: Är delvis räfflad och delvis slät.
  • Femkronan: Är slät.
  • Tiokronan: Är tyngre och har en större tjocklek.

För att känna räfflorna, dra kanten på respektive mynt mot din nagel.

Sedlar

Sedlarna är lika breda, men skiljer sig minimalt i längd. Det finns en app för Iphone som heter Cashreader och kan tala om valören på en sedel. För att kunna använda den fullt ut måste du betala en månadsavgift eller en engångsavgift som i sig är högre än månadsavgiften.

Ej godkända av SRF

Många synskadade och även andra upplever stora svårigheter med att skilja mellan olika myntvalörer och olika sedelvalörer. SRF får ofta frågan från medlemmar om vi har godkänt de nya pengarna och hur vi i så fall kan ha gjort det. SRF godkänner aldrig några produkter. Däremot lyckades vi påverka utformningen av tvåkronans räfflade kant. De synpunkter om kontraster som vi framförde fick vi inte gehör för.