Den första tiden

När en person börjar få sämre syn kan det påverka livet på många sätt. Det kan bidra till oro, depression och/eller rädslor. De här känslorna kan vara obehagliga att uppleva själv eller märka av hos andra, men det är också en naturlig reaktion i situationen.

En synskadad person kan brottas med tankar/känslor så som:

 • Jag kan inte längre se på TV
 • Jag kan inte hantera min telefon
 • Jag kommer inte längre kunna göra det jag älskar
 • Jag är nu en börda för andra
 • Jag vet inte längre vem jag är

Eftersom det är en tuff omställning så är det värdefullt om du som närstående/anhörig kan stötta upp i början. En rekommendation är att börja fokusera på det som är viktigast i er situation. Några korta praktiska förslag är att kontakta:

 • Syncentralen för rehabilitering, hjälpmedel, orienteringsträning
 • Kommun/Region för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, färdtjänst
 • Försäkringskassan för merkostnadsersättning, rehabiliteringsersättning 
 • Arbetsförmedlingen för arbetshjälpmedel, lönebidrag, arbetsbiträde 
 • Hjälpmedelsbolagen för kommersiella hjälpmedel (Insyn Scandinavia, Iris Hjälpmedel, Polarprint, ICAP, LVI mm)
 • Synskadades Riksförbund för SRF-träffar, Synlinjen, boken Vardagstips (pdf)

Det är individuellt vad som är relevanta i just er situation, men det är värdefullt att känna till vilka möjligheter som finns. En synskada behöver inte betyda slutet på TV-tittande, kontakten med nära och kära, fritidsaktiviteter och självständigheten.

Det självständiga steget

Även om det är ovärderligt med stöd när synen blir sämre, så är det också viktigt att inte göra för mycket för länge. Det är viktigt att personen lär sig att en synskada inte behöver innebära slutet på att vara självständig. Det kanske är svårare i början, det kanske inte går att göra saker på exakt samma sätt, men det kan gå att hitta sitt sätt att göra saker på.

Om du som närstående/anhörig vill stötta i den här processen så kan ni exempelvis börja med att fråga ”Vad vill du göra”, för att sedan bemöta eventuella utmaningar med tankesättet ”Hur gör vi det möjligt?”.

Om ni kör fast så är SRF:s bok Vardagstips (pdf), att träffa andra synskadade och att bolla med Synlinjens rådgivare bra resurser att använda.

Vidare information