Utvecklingen inom den digitala informationstekniken har haft stor betydelse för synskadades möjligheter att arbeta inom olika yrken. Det finns ett stödsystem som ger möjlighet till hjälpmedel och arbetsplatsanpassningar, lönesubventioner samt ett personligt biträde. Det har stor betydelse för att vi ska kunna arbeta.

Stöd i arbetslivet

Du som har en synnedsättning eller annan funktionsnedsättning har rätt att få både hjälpmedel och andra typer av stöd i arbetslivet. Möjligheten till stöd finns både när du söker arbete och när du är anställd eller om du är egenföretagare.

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för att den anställde har en bra arbetsmiljö, att arbetsplatsen är utformad utifrån personens behov och förutsättningar samt att man har de hjälpmedel som är normalt på arbetsplatsen. Om du får eller har en synskada och behöver speciella hjälpmedel eller andra anpassningar av arbetsplatsen för att klara av ditt arbete kan du få pengar till det från Försäkringskassan eller från Arbetsförmedlingen.