SVT och TV4

Så här ser du syntolkning i SVT och TV4:

  • I SVT kan du se syntolkade program både i den marksända tv:n och via SVT Play på webben, i mobilen, i surfplattan eller via Apple TV eller Google TV.
  • I TV4 kan du se syntolkning via TV4:s syntolkningssida på webben.
  • Syntolkning förekommer även i vissa andra kanaler (till exempel TV3, Kanal 5 och Discovery). Tyvärr har vi i dagsläget ingen information om hur du tar del av syntolkning i dessa kanaler

Syntolkning från SVT i "vanlig" tv

Vissa program syntolkas i SVT24. Titta i tablån för SVT 24 för att se vad som syntolkas i vanlig tv. SVT informerar också om att ett program är syntolkat i anslutning till den ordinarie tv-sändningen. Då visas också SVT:s och TV4:s gemensamma syntolkningslogotyp i form av en rosa platta med ett öga med vågor ovanför. Den syns längst upp på den här sidan.

Syntolkning i SVT play (via webben)

För dig som använder tal eller punktskrift, skärmläsare, finns ett särskilt val längst upp i toppnavigeringen för att komma direkt till syntolkade program. Ett sätt för alla att komma direkt till syntolkade program är att klicka på SVT plays lista med syntolkade program.

Högst upp på syntolkningssidan visas alla de senaste avsnitten av syntolkade program. Det går att välja mellan att lista avsnitten utifrån popularitet eller utifrån senast sända avsnitt. Längre ner på sidan finns alla program som är syntolkade listade från a till ö.

Om du har cookies aktiverat i din dator och en gång har tittat på ett program med syntolkning ska syntolkning alltid spelas upp automatiskt för program som är syntolkade även om du väljer att spela upp dem via en vanlig kategori eller genom att använda sökfunktionen. Om programmet startar utan syntolkning, tryck på Språkval i videospelaren. Välj därefter syntolkning.

Syntolkning från SVT Play via SVT Play för Iphone och Ipad

  • I SVT Play-appen väljer du fliken ”Kategorier” längst ner på skärmen och kategorin ”Syntolkat”. Den ligger långt ner på skärmen.
  • Välj, och starta det program du vill se.
  • I spelaren som finns långt uppe på skärmen finns ett alternativ som heter ”Språk, ljud och undertexter”. Om detta inte syns tryck på ”Visa spelarkontroller i videospelaren. För dig som ser visas det i form av en "uppochnedvänd pratbubbla".
  • Välj detta alternativ, sedan "Syntolkning" och därefter "Stäng". Tills du gör ett nytt val blir alla program som har syntolkning syntolkade, oavsett var i appen du startar dem. I vissa fall kan det finnas möjlighet att välja att spela upp ett program utan syntolkning. Om du väljer att göra det kan eventuellt dina inställningar för syntolkning i appen påverkas.
  • Du kan växla mellan att ha syntolkningen av och på medan du tittar på ett program.

När du börjat titta på ett program sparas det under Fortsätt titta på startsidan. Du kan streama program via Airplay eller Chromecast om du har Apple TV eller Chromecast.

Syntolkning från SVT Play via appen för Apple TV

Välj fliken "Kategorier" och sedan kategorin ”Syntolkning”. Här visas alla syntolkade program. Välj ett program. De syntolkade avsnitten visas
separat längst upp i programlistan.

Obs! Av tekniska skäl finns i dagsläget inget sätt att ställa in så att
syntolkade program spelas upp automatiskt om du väljer att spela upp ett program som är syntolkat från ett annat ställe i appen, till exempel under "Populära program". Däremot kan du välja att fortsätta titta på ett program som du redan har börjat titta på under fliken "För dig", "Fortsätt titta".

Syntolkade program i TV4

Du kan se TV4:s syntolkade program via appen TV4 Play om du har en Iphone. Du kan streama ljud och bild till en tv om du använder Airplay eller Chromecast. Appen är inte speciellt tillgänglig. Synskadades Riksförbund jobbar på en bättre lösning som liknar mer den som exempelvis SVT använder sig av.

Dock kommer TV4 inte att kunna sända syntolkade program via marknätet. Ibland förekommer tyvärr en viss eftersläpning på några dagar för när syntolkade program läggs upp för efterhandstittning. Det gäller även om programmet gick att se live samtidigt som programmet utan syntolkning sändes i vanliga TV4.

Syntolkade program från Utbildningsradion (UR)

Utbildningsradion producerar ett antal syntolkade program som vanligen sänds i SVT24. Numera finns en speciell kategori i UR:s playtjänst, urplay.se. Gå till Kategorier och sedan till Syntolkat. Du kan spara kategorisidan som ett bokmärke/en favorit i din webbläsare

Syntolkning på Netflix

Netflix är en streamingtjänst för filmer och tv-serier. Bolaget gör många egna produktioner och syntolkar allt de själva står bakom. Dessutom köper de in syntolkningsspåren till ett antal filmer och serier.

Vi har testat olika sätt att använda Netflix. För mer information om hur du kan använda tjänsten, gå till Netflix hemsida.

Iphone eller Apple TV

För svenska filmer som har syntolkning på svenska ska syntolkningen starta automatiskt om syntolkning är aktiverat under telefonens eller Apple TV:ns grundinställningar. För engelska syntolkningar kan man behöva aktivera i Netflixappen för varje enskild film. Det är dock inte speciellt svårt.

iOS

Starta filmen så att videospelaren syns (telefonen är nu i liggande läge). Stoppa omedelbart filmen med två fingrar två gånger var som helst på skärmen. Dra med fingret neråt tills du hittar "Ljud". Rotorvalet ska här befinna sig i läget "justera värd". Det ställs normalt in automatiskt. Dubbeltryck och välj Syntolkning på engelska. Dubbeltryck igen. Gå till tidsreglaget genom att dra neråt. Dra åt vänster tills det visar 0 sekunder. Återuppta uppspelningen genom att trycka med två fingrar två gånger var som helst på skärmen.

Apple TV 4 (liknande för Apple TV 3)

Starta uppspelningen av klippet. Tryck omedelbart på spela/pausknappen (mellanslag om du använder ett tangentbord). Dra neråt tills du kommer till ljud. Tryck på styrplattans överdel (enter om du använder tangentbord eller dubbeltryck om du använder fjärkontrollappen i en Iphone eller iPad). Dra ner tills du kommer till syntolkning på engelska. Tryck på styrplattans överdel. Tryck på uppspelningsknappen för att återuppta uppspelningen.

Uppläst text

För de flesta streamingtjänster (inklusive SVT Plays efterhandstittning) kan du som har en iphone eller Apple tv få texten uppläst med VoiceOver. Gå till VoiceOverinställningar, Utförlighet. Välj hur du vill att mediebeskrivningar ska visas; i form av tal, i punktskrift eller både och.

Förvissa dig också om att översättningstext verkligen visas på skärmen. Det går vanligen att ändra i streamingsappens spelare. 

SVT och UR har också egna lösningar med en talsyntes som läser. Detta är för närvarande det enda alternativet om du tittar på en direktsänd kanal hos SVT.

För SVT gör du likadant som om du väljer syntolkning, fast du väljer uppläst text istället. Uppläst text ska finnas för alla program som har någon form av inslag på annat språk än svenska. Det gäller både för direktsändningar och för kanaler.

Utbildningsradion, UR, har en egen funktion för uppläst text i UR Play-appen, precis som SVT har, men du kan lika gärna använda VoiceOver-funktionen om du använder UR Play för Iphone.