Det ska vara goda kontraster mellan förgrund och bakgrund, minst 0,40 enligt NCS (Natural Color system). Vi anser att kontrastskillnaden ska vara så stor som det går för att uppnå bästa möjliga läsbarhet.

Den som är blind använder talsyntes och punktskrift för att läsa. Punktskrift finns i pappersform och går också att läsa med hjälp av så kallade punktskriftsskärmar som ansluts till en dator eller en mobiltelefon.

Talböcker

Det är också vanligt att använda talböcker. Även den som läser text med förstoring kan ha nytta av talböcker eftersom det kan vara ansträngande att läsa långa texter.

Talböcker är mer neutralt inlästa än ljudböcker. Det går alltid att hoppa mellan olika kapitel i en talbok genom enkla tangenttryckningar. Talböcker går att få som cd-skivor från ditt bibliotek eller ladda ner via Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotekskatalog Legimus. Ljudböcker kan lånas av vem som helst. Talböcker kan bara lånas av personer med någon form av hinder från att läsa vanliga böcker.

Punktskriftsböcker lånar du via MTM.

Viktigt med kontrast

En synskada innebär ofta att små kontrastskillnader är svåra att urskilja, till exempel blir en ljusgrå dörr mot en ljusgul vägg svår att upptäcka. Samma sak om golv och väggar är målade i färger som dåligt kontrasterar mot varandra. Rummets storlek och form blir då betydligt svårare att uppfatta för den som ser dåligt.

För att skapa goda kontraster gäller det att välja rätt material och att ta hänsyn till hur fakto­rer som dagsljus eller artificiellt ljus lyser upp lokalen, dess möblering och andra byggnads­detaljer. Dörrfoder, lister, ledstänger och handtag måste kontrastera mot bakgrunden för att det ska bli lättare att orientera sig.

Många synskadade har svårt att se skillnad på färger eller vissa färger. Därför rekommenderas inte några speciella färgkombinationer. Principen som ska gälla är kombinationen mörk/ljus. Om kontrastmarkering görs med en mörkare färg på ett ljust underlag bör man ta hänsyn till att mörka golvytor kan förväxlas med hål. Blanka golv kan också ge en bländningseffekt eller tolkas som att de är våta. För att ha god kontrastverkan ska kontrasten vara minst 0,40 enligt NCS (Natural Color system). Vi på SRF anser att man ska sträva efter så hög kontrastskillnad som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat.

Läs mer om hur du tar fram tillgänglig text (pdf)

Digital inkludering

Att kunna läsa digitalt har gjort världen mer tillgänglig för många synskadade. Äntligen kan vi skriva och läsa som alla andra.

Vi kan också utföra bankärenden, deklarera, handla och så vidare utan hjälp av andra. Det förutsätter dock att webbplatser är tillgängliga och följer lagstiftning och vedertagna standarder. Mer om detta kan du läsa på den myndighetsgemensamma webbplatsen om digital inkludering och tillgänglighet, www.digin.nu
 
Vi behöver också få utbildning i att lära oss att hantera utrustningen. Det gäller inte minst när vi måste lära oss hur smarta telefoner används tillsammans med hjälpmedel. Här behöver syncentralerna stärka rehabiliteringen. 

Beredskap för tillgängliga medier

Myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer ska ha beredskap för att kunna framställa information på ett medium som är tillgängligt för den som behöver kunna få information på annat sätt än vanlig text. Det gäller även sådant som är sekretessbelagt, till exempel beslut enligt socialtjänstlagen. Enligt förvaltningslagen ska myndigheter och kommuner tillhandahålla nödvändig information på ett för den enskilde tillgängligt sätt. Att få någonting uppläst är inte samma sak som att själv kunna läsa och i lugn och ro och navigera fram och tillbaka i en text.