Syntolkning gör det möjligt för personer med synnedsättning att kunna uppleva kultur eller sport evenemang som till exempel film, teater, konst, fotboll, hockey eller skidor.

Syntolkning är ett komplement till det man kan lyssna sig till. Det är en beskrivning av det som gestaltas visuellt. Det kan handla om miljöer, kläder och ansiktsuttryck. Tolken väljer att berätta om det som syns och som är viktigt för handlingen.

Hur går syntolkning till?
 Personer med synnedsättning får låna en liten mottagare som är kopplad till ett headset. Syntolken har en sändarutrustning med mikrofon.

Syntolkens berättarröst går trådlöst från mikrofon till besökare. Ljud och musik från scen eller film, påverkas inte av syntolkningen.

Varför finns syntolkning?
 Syntolkning är en viktig förutsättning för att personer med synnedsättning ska kunna ta del av kultur och sportutbud.  

Vilka evenemang är syntolkade?
Aktuellt utbud av syntolkade evenemang i Örebro län hittar man på www.srf.nu/orebro

 Varje termin tas ett program med syntolkad kultur och sport fram av länets arrangörer, det vill säga kulturinstitutioner, teaterföreningar och biografer i samråd med representanter för personer med synnedsättning.

 Arbetet samordnas av Synskadades Riksförbund Örebro Län. De flesta syntolkade arrangemangen är öppna för alla, även seende. Det kostar inget extra att nyttja syntolkade tjänsten men man bör anmäla sig i förväg. Själva arrangemanget bekostar besökaren själv.