Hjälp oss att göra vår verksamhet bättre.

Utvärdera våra aktiviteter och kurser via mail: goteborgutvardera@srf.nu. Alla synpunkter är välkomna och kan förbättra oss inför framtiden!

Det går även bra att skriva ut utvärderingsmallen och lämna eller skicka in den till kansliet.