Föreningen har en bred verksamhet och du hittar många olika typer av aktiviter i kalendariet. Klicka på den här länken så kommer du direkt till kalendariet. Hittar du inga aktiviteter som passar dig är du välkommen att kontakta kansliet för att prata med Carin Jacobsson, Malin Petersson eller Åsa Alverstedt som jobbar med föreningens kurser och aktiviteter. Du är välkommen att engagera dig i verksamheten på den nivå som passar dig. Allt från att bara ge Idéer till att agera aktivitetsledare. Om det inte finns budgeterat för just dina Idéer i år går det alltid att ansöka om en aktivitetspott. Det är ett alternativ till vår verksamhet för att det ska kunna finnas något för alla.

Skapa aktiviteter
Grundtanken är att föreningens aktiviteter i första hand ska skapas av medlemmarna själva. Med hjälp av föreningens kansli får du koll på vad som gäller inför att skapa aktiviteter i föreningens regi. I dialog och utifrån dina önskemål får du reda på vad du behöver tänka på inför att planera och genomföra just din idé. Är du ”ansvarig medlem” för en aktivitet så står föreningen helt eller delvis för dina kostnader. Ta chansen och skapa den aktivitet som passar just dig. Dela med dig av vad du tycker är roligt. Det finns kanske fler medlemmar som har samma intresse. 
Du får alltså gärna vara med i både planering och genomförandet, men känner du dig osäker får du hjälp. Föreningen vill att det ska vara stor variation på aktiviteterna, så att alla medlemmar kan hitta något man gillar. Vanligtvis genomför vi en blandning av teater, film, studiebesök, utflykter och fysiska aktiviteter. Men du kanske har en idé som vi inte ens har testat? 
Det går även bra att enbart komma med förslag om du inte vill vara ansvarig och då skickar du förslagen till carin.jacobsson@srf.nu. 
En gång per termin bjuds alla medlemmar in till en inspirationskväll för aktiviteter. Då har vi möjlighet att bolla idéer tillsammans och skapa en riktigt bra verksamhet. Så häng på du också när det återigen är dags för ett sådant tillfälle!   
Vi hoppas på din förståelse för att vår planering kräver framförhållning. Det tar sin tid att nå alla medlemmar via punktskrift, mail och Daisy-skivor. Därefter ska anmälningarna hinna komma in. 
Inför alla aktiviteter är det kansliet som gör utskick av inbjudan, tar emot anmälningar, skickar bekräftelser och påminnelser. Däremot är ansvarig medlem med i utformningen av informationen som ska skickas. 
Hoppas du hör av dig snart! 

 

Aktivitetspott


En pott för fler aktiviteter.

I denna artikeln  (Ögonblicket 2019) finns information om hur ”potten” är tänkt att fungera. Texten är förenklad och om man vill läsa om potten i sin helhet rekommenderar vi att man läser riktlinjerna som finns här på hemsidan och på kansliet.

Vad är meningen med potten?
Meningen är att fler medlemmars idéer ska kunna förverkligas.  Det finns i och med potten en möjlighet att bestämma mer över aktivitetsutbudet samt att skapa aktiviteter med kort varsel.
Kommer SRF Göteborg planera några aktiviteter?
Styrelsen, fritid-kulturgruppen, festkommittén och tillfälliga grupper av medlemmar tillsammans med kansliet, kommer fortfarande att planera majoriteten av våra aktiviteter. Potten ger därutöver en extra möjlighet att förverkliga ännu fler idéer.

Det finns två kategorier inom potten, vilka är de?
Kategori 1 innebär att du som medlem ringer eller mailar ett förslag på en aktivitet. Här kan du beviljas en person som kan ledsaga på aktiviteten. Kravet är att ni är minst fyra synskadade medlemmar. Ni står för aktivitetskostnaderna och SRF 
Göteborg för ledsagaren och dess kostnader.
Kategori 2 innebär att du som medlem kan ansöka om pengar för att förverkliga en idé till en aktivitet. Du måste då göra en lite mer formell ansökan. Kansliet kan hjälpa till med instruktioner och tips om hur du kan fylla i ansökan.

Du kan då som ansvarig och arrangör (gärna tillsammans med andra), beviljas pengar för att täcka både ledsagning, syntolk, kost, logi, biljetter eller liknande beroende på aktivitet. Om och hur mycket pengar som kan beviljas, beslutas av SRF Göteborgs arbetsutskott.

KATEGORI 1

Vad krävs?

Man ska
 * Vara minst fyra synskadade medlemmar
 * Ringa ett telefonsamtal eller maila till kansliet. 
 * Man behöver inte använda någon blankett.

Vad får man? 
En person med ledsagaransvar. Du kan få med dig fler personer som kan ledsaga om ni är många.
Vilket arvode får personen som ledsagar?
SRF:s policy gäller.
Kan en stödjande medlem eller bekant vara personen som ledsagar? 
Ja, en stödjande medlem kan ledsaga. 
Kan man som deltagare få entréavgift, guidning och reseersättning om man använder kategori 1?
Nej, SRF Göteborg står enbart för ledsagarens kostnader. Varje deltagare betalar för sig.
När måste man ansöka om en kategori 1 aktivitet?
Det är bra om man hör av sig så tidigt som möjligt för att få hjälp med att få tag på en ledsagare.
Kansliet räknar med att kunna hjälpa till om det är minst en arbetsvecka kvar, men ju förr desto bättre för lyckat resultat.


KATEGORI 2

Vad krävs?
 Man ska
 * Planera
 * Budgetera 
 * Ansöka till Arbetsutskottet (Genom att fylla i en blankett)
 * Genomföra
 * Utvärdera

Hur mycket medel får man?
Det beror på aktivitetens storlek och antal deltagare. Arbetsutskottet beslutar om summan. Summan ska fördelas på exempelvis inträden, reskostnader, övernattning mm
Om en stödjande medlem eller bekant är ledsagare, vilken ersättning får personen då? 
Ledsagararvoden följer SRF:s ledsagarpolicy. Det gäller även för stödjande medlemmar eller bekanta som är ledsagare.
Hur gör man för att ansöka?
Man fyller i ansökningsblanketten. Blanketten finns på kansliet eller på hemsidan. Man kan också få hjälp med att fylla i blanketten om man förberett vad som ska stå under varje rubrik. Då bokar man in en tid på kansliet.

Var finns mer information och hela policydokumentet?
På SRF Göteborgs hemsida och på kansliet.


Ansökningsformulär

Här hittar du ansökningsformuläret i wordformat för aktivitetspotten, som du kan spara på datorn, fylla i och skicka till styrelsens arbetsutskott. E-postadressen är goteborganmalan@srf.nu