Vi har ett basutbud av kurser som vi skickar med i På Gång Hos Oss som kommer ut i maj och november inför kommande termin. Du kan även hitta kursstarter i vår kalendarium här på hemsidan.

Vi har bland annat kurser i: målning, klassisk musiklyssning, punktskrift, litteratur och yoga, samt en kamratstödsgrupp.

Det tillkommer även kurser inom Potten som kan starta när som helst under året, samt workshops i olika ämnen så som skrivande och hundmassage.

Prova på en kurs!

Nytt för höstterminen 2024 är att alla kurser har ett prova på-tillfälle, vilket är första kurstillfället. Säg i så fall till att du vill prova på när du anmäler dig, så får du inte betalningsavi förrän du återkopplat till kansliet om du vill fortsätta eller inte.

Sista anmälningsdag till kurserna

Senast 1 vecka innan kursstart behöver du anmäla dig till kansliet.

Anmälan

Du anmäler dig på en kurs genom att maila oss på kansliet på goteborganmalan@srf.nu eller ringa 031-727 22 38.