Om föreningen

Föreningen för dig som är synskadad och bor i kommunerna Hallsberg, Kumla, Askersund och Laxå.

Medlemsavgift är idag 200 kronor. Andra gåvor mottages med tacksamhet oxh kan sättas in på föreningens plusgiro med mummer 54 38 17-1.

Antal medlemmar i föreningen

Föreningen har idag 37 medlemmar var av 27 är synskadade och 10 stödjande.

Aktiviteter inom föreningen

Aktiviteter som föreningen arrangerar hittar du via Kalendariet (Kalender) på första sidan eller här >>

Styrelse

Ordförande, Camilla Weststrand Söderholtz
Ledamöter, Fredrik Karlsson, Elin Weststrand Söderholtz, Berit Nilsson och Martin Östlund

Kontaktperson för SRF Sydnärke är ordförande Camilla Weststrand Söderholtz. 
Kontaktinformation till föreningen och Camilla Weststrand Söderholtz hittar du nedan.