SRF Värend arbetar med påverkansarbetet i kommunerna  Alvesta och Växjö, genom att ingå i olika grupper sammansatta med övriga funktionshindersföreningar lyfter vi olika frågor för att belysa det som inte fungerar så bra.

Råden är inga beslutsorgan, utan bara till för att informera och få information från kommunerna om vad som är på gång. Denna dialog är viktig att vara delaktig i,  för att nå ut med våra frågor om bl a vikten av en fungerande färdtjänst, tillgång till ledsagare på våra villkor, att komma in på arbetsmarknaden och mycket mer.