Hos oss får alla vara medlemmar, vi ser behovet av att erbjuda personer med synnedsättning en meningsfull vardag. Därför är det viktigt att vi ökar vårat medlemsantal, man kan vara stödjande eller röstberättigad medlem i Synskadades Riksförbund.

För att bryta ensamhet och isolering anordnar vi sociala aktiviteter, promenader, resor, restaurangbesök och syntolkade evenemang för våra medlemmar. 

Personer med olika nivåer av synnedsättning, får inte alltid den information som behövs för att få tillgång till den hjälp man behöver och har rätt till, därför är vårat intressepolitiska arbete viktigt.