Carin Jacobsson, 0723-32 01 26
Kanslist
 
Helene Bergstrand, 0723-32 01 05
Kanslist
 
Åsa Alverstedt, 0723-32 01 02
Verksamhetsutvecklare
 
Malin Petersson, 0723-32 01 22
Verksamhetsutvecklare och ombudsman
 
Jenny Bramstång, 0723-32 01 09
Ombudsman
 
Emira Kesedzic, 0723-32 01 03
Ekonomihandläggare
För föreningen och våra stiftelser

Alireza Ghanbar Alipour, 0723-32 01 04
Tillförordnad kanslichef