Styrelsen består av en orförande, åtta ordinarie ledamöter och två ersättare.


Alireza Ghanbar Alipour, Ordförande

Linda Bergsängel, Vice ordförande
Stefan Blidner, Ledamot
Elin Forsgren, Ledamot
Hosein Khorshid, Ledamot
Elsebeth Schröder, Ledamot
Elvira Sjöblom, Ledamot
Thomas Krantz, Ledamot
William Bergsängel, Ledamot
 
Finn Hellman, Ersättare
Anette Jernberg, Ersättare